Statnett ønsket å selge alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Linja. Foto: Mørenett

Lavest gjennomføringsrisiko, enklest driftskoordinering og lavere kostnader, skriver Statnett.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt ønsker Statnett å selge alt 132 kV-nettet sitt i Møre og Romsdal til Mørenett.

Nettet selges fordi Statnett mener det ikke lenger har funksjon som transmisjonsnett etter at Ørskog-Sogndal-forbindelsen ble satt i drift.

Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har imidlertid etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe det samme nettet. De har advart mot økt nettleie for sine kunder hvis Mørenett får kjøpe.

«Vi kan ikke akseptere at Statnett selger regionalnettet til en aktør som hverken har anlegg eller virksomhet her», skriver Neas i et brev til Statnett, på vegne av de fire selskapene.

Viser til nettutvikling

I sitt svar til Neas, som Energiteknikk har sett, avviser Statnett kritikken.

Statnett mener det er positivt at salget styrker det regionale eierskapet i regionen. De vil selge nettet, som ligger i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag, fylkesvis, slik at det følger region/fylkesgrensene.

«Ytterligere oppdeling av nettet innenfor Møre og Romsdal, mener vi ikke er ønskelig av drifts- og utviklingsmessige forhold. På denne måten imøtekommer vi begge ønskene fra Møre og Romsdal fylkeskommune: Eierskapet til anleggene blir i regionen og anleggene selges samlet», skriver Statnett.

Mange ville kjøpe

Selskapet skriver at kjøpsinteressen nettanleggene har vært større enn forventet, og at flere ønsket å kjøpe hele eller deler av dette nettet.

«Da disse har meldt sin interesse på ulike tidspunkt, har prosess vært krevende, og vi beklager den ulempe dette måtte ha medført for dere», skriver Statnett.

Selskapet skriver at de har prøvd å avklare om det finnes et grunnlag for en omforent og felles løsning innad i Møre og Romsdal.

«Men dette har dessverre ikke ført fram innenfor tidsrammen av denne salgstransaksjonen», skriver selskapet.

Lavest gjennomføringsrisiko

De begrunner salget av alt nettet til Mørenett med en «helhetsvurdering», og skriver at et salg til Mørenett etter Statnetts vurdering representerer den laveste gjennomføringsrisikoen.  Ifølge Statnett vil det også over tid gi den enkleste driftskoordineringen og dermed lavere kostnader.

Med den omsøkte omklassifiseringen av 132 kV nettet vil regionen være forsynt gjennom tre uttak fra henholdsvis transmisjonsnettet i Ørskog, på Sunndalsøra og via radialen til Fræna. Det regionale 132 kV-nettet vil transportere kraften fra disse stedene til ulike deler av fylket.

«Ved feil i nettet vil det generelt være gjensidige avhengigheter mellom de ulike regionale nettanleggene. Etter vårt syn bør 132 kV nettet utvikles samlet for å best ivareta den fremtidige forsyningssikkerheten i regionen», skriver Statnett.

Avviser nettleie-hopp

Statnett påpeker at det trengs investeringer i det aktuelle nettet, som vil påvirke tariffene og skape omfordelinger i fylket. Sett bort fra NVEs fastsettelse av effektivitet, vil inntektsrammen for nettanlegg være lik uavhengig av eierskap, påpeker Statnett.

132 kV-nettanleggene Statnett selger samt planlagte investeringer i disse, forventes ifølge Statnett å gi en samlet inntektsramme på mellom 60 og 80 millioner kroner per år.

Investeringene kommer i hovedsak på Nordmøre og i Romsdal, i tillegg til nødvendige investeringer i det øvrige regionalnettet.

«Vi mener at det er en stor forskjell på om dette fordeles på 70 000 eller 160 000 kunder, fordi tariffkonsekvensen pr kunde vil være betydelig. Statnett stiller seg derfor undrende til påstanden i deres brev om at et salg til Mørenett vil øke tariffene for kundene nord i fylket», skriver Statnett.

Fortusetter godkjennelse

Et salg forutsetter godkjennelse av Statnetts søknad om omklassifisering, som NVE ennå ikke har vedtatt. Istad Nett har klaget, fordi de mener det aktuelle nettet er med å fastsette de driftsmessige overføringsgrensene i transmisjonsnettet, og at det ut fra energiloven ikke kan klassifiseres som distribusjonsnett. 

Statnett skriver at de i dialogen med Mørenett har selskapet bekreftet at de er åpne for videre utvikling av eierskap og samarbeid i regionen.

«Dette har Mørenett også gitt offentlig uttrykk for, slik at det fortsatt er åpning for et samlet eierskap til regionalnettet i Møre og Romsdal», skriver Statnett.