Arkivfoto: Statnett

Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.

Som Energiteknikk nylig skrev, er Statnett i ferd med å selge unna sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag fordi de mener dette ikke lenger får funksjon som transmisjonsnett etter at Ørskog-Sogndal-forbindelsen (420 kV) ble satt i drift.

Istad Nett, som er netteier i Romsdal og utredningsansvarlig for Møre og Romsdal, er kritiske til Statnetts planer om å selge sitt 132 kV-nett i fylket.

Selskapet frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.

Istad mener Statnett må avklare hvordan effektsituasjonen på Nyhamna skal løses før de selger unna nettet.

forsvarer salg

Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett forsvarer imidlertid salgsplanene.

Han bekrefter at det de siste to årene har kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på Nordmøre og i Romsdal. Han viser til at Statnett i sin ferske nettutbyggingsplan slår vi fast at planene overgår dagens nettkapasitet og at det er nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten.

– Dette er Istad godt kjent med da vi i samarbeid med Istad og Neas har startet arbeidet med å finne løsninger som kan øke kapasiteten inn til området. I nettutviklingsplanen har vi beskrevet ulike løsningsvalg, for eksempel vil en ny ledning mellom Isfjorden og Istad/Fræna være ett av alternativene som skal vurderes.  Andre alternative tiltak i distribusjonsnettet og økt transformeringskapasitet vil også inngå i analysen. I tillegg planlegger vi ny transformering i Surna som vil bidra til å løse å løse lokale utfordringer, sier Gilje.

«Full tillit»

Han forsvarer Statnetts søknad til NVE om omklassifisering av dagens 132 kV-nett i regionen til distribusjonsnettet, som må godkjennes for at nettet skal kunne selges.

– Dette kan vi gjøre fordi utbygging av 420 kV nettanlegg har endret funksjonen til 132 kV-nettanleggene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Etter vår vurdering har dette nettet i dag ikke transmisjonsfunksjon og tilfredsstiller dermed ikke energilovens kriterier, sier Gilje.

Han påpeker at Statnett er systemoperatør for det norske kraftsystemet og utredningsansvarlig for transmisjonsnettet.

– Istad er regionalt utredningsansvarlig for det underliggende nettet. Vi har full tillit til at Istad fyller denne oppgaven på en god måte, sier Gilje.