mørenett
Illustrasjonsfoto: Mørenett

Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett overfor Energiteknikk.

Statnett planlegger nemlig å selge 574 kilometer 132 kV-nett, fordelt på 17 ledningsstrekk på Nordvestlandet.

Bakgrunnen for salget er at ledningen ligger an til å bli omklassifisert fra transmisjonsnett til distribusjonsnett, som følge av krav i EUs tredje energimarkedspakke og at ledningen har endret funksjon og er blitt mindre viktig etter at 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift.

I tillegg til nettet skal Statnett også selge 22 transformatorstasjoner. 9 av stasjonene skal selges i sin helhet, mens Statnett skal være deleier i de resterende 13.

Åpen prosess

Henrik Glette forteller at Statnett har hatt en åpen prosess med alle selskaper som har vært interessert. Det har vært flere, uten at glette ønsker å navngi hvilke. 

Nå har Statnett besluttet å gå i forhandlinger med Mørenett om salg av nettet som ligger i Møre og Romsdal, og med SFE Nett om 132 kV-nettet som ligger i Sogn og Fjordane.

Hydro og Elkem har imidlertid klaget på NVEs vedtak om omklassifisering av nettet til regionalnett i Sogn og Fjordane, og hvis ikke NVE snur, blir det opp til OED å avgjøre saken.

– Dere er vel ikke litt tidlig ute her, saken om omklassifisering av nettet er ennå ikke endelig vedtatt?

– Det vil ikke bli noe salg før det er omklassifisert, sier Glette.

Lokal tilstedeværelse viktig

For Statnett har det vært viktig at nettet ivaretas av aktører som er til stede i områdene og kan drifte, vedlikeholde og utvikle nettet videre.

Glette vil ikke si hvor mye penger de venter å få for nettet.

– Det får vi komme tilbake til, nå skal vi forhandle, sier Glette.

Deler av de 574 kilometerne med nett ligger i Trøndelag, og Statnett tar sikte på å selge også dette. Men der har ikke prosessen kommet så langt at Statnett kan bekrefte at de vil forhandle med et konkret selskap.

Mørenett ba om alt

Et brev fra Mørenett til Statnett, datert 5. september, som Energiteknikk har fått innsyn i, kaster lys over salgsprosessen.

Der skrev Mørenett blant annet at det gjennom hele prosessen har vært presisert at kjøp skulle være basert på bokførte verdier for nettanleggene.

De skrev videre at de 22. august stadfestet interesse for å kjøpe alt nett Statnett har til salgs i både Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

«Etter det vi er informert om er det minst ett selskap til som har meldt tilsvarende interesse», skrev Mørenett.

Selskapet hevdet også at de var kjent med at Statnett hadde inngått intensjonsavtale om salg av nettet i Sogn og Fjordane til SFE.

«Dette tyder på at Statnett i den videre prosessen vil legge vekt på å styrke regionale selskap», skrev Mørenett, og sa seg positive til dette.

Ønsker konsolidering

Selskapet skrev videre at etter deres vurdering ville salg til en aktør utenfor Møre og Romsdal være i strid med føringer gitt fra NVE og OED.

Mørenett eier i dag 60 prosent av alt regionalt distribusjonsnett i fylket.

Selskapet påpekte også at OED, NVE og Statnett har arbeidet for å få på plass en ordning med koordinerende distribusjonssystemoperatører (DSO)

«Mørenett har klare ambisjoner om å ta en slik rolle i Møre og Romsdal. Vi er det eneste nettselskapet som har en døgnbemannet driftssentral. Vi er også eneste eier av regionalt distribusjonsnett i Møre og Romsdal som er organisert slik at vi er helt fristilt fra konsern. Dette er viktig for oss som nettselskap ved at vi opptrer 100 prosent nøytralt», skrev selskapet.

Avslutningsvis oppfordrer Mørenett Statnett om å gå for en løsning som «bidrar til en ønsket konsolidering av nettselskapene i Møre og Romsdal».»