Illustrasjonsfoto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Mener vindrammen kan bedre koordineringen av kraftnett- og vindkraftprosjekter.

Forslaget om nasjonal ramme for vindkraft har fått hard medfart og en rekke organisasjoner har tatt til orde for at det ikke bør lages noen konkret ramme med kart i det hele tatt.

I sitt høringsforslag forsvarer Statnett rammen.

«Utpeking av områder vil gi tydelige signaler til vindkraftaktører om hvor det kan være aktuelt å bygge vindkraft, og hvor det ikke er aktuelt. Dette kan redusere ressurs- og tidsbruk på lite realistiske prosjekter, både for utviklere, konsesjonsmyndighet og høringsinstanser. Utpeking av områder kan også være et positivt bidrag til Statnetts planarbeid. Klare føringer for plassering av vindkraft gir mindre usikkerhet for nettplanlegging», skriver Statnett.

Selskapet understreker at dette forutsetter at myndighetene tydeliggjør hvordan rammen vil bli brukt og hvor streng den vil være.

Rammen kan ifølge Statnett bidra til å koordinere utbygging av kraftnettet og vindkraft på en bedre måte.

«Samtidig kan nettmessige forhold endre seg relativt raskt. Statnett støtter derfor NVEs tilnærming om å ikke bruke nettbegrensninger som en streng restriksjon i sine vurderinger», skriver Statnett.