Edvard Grieg-plattformen. Foto: Lundin

Skal kun gå på strøm, kutter 200.000 tonn CO2 per år.

Lundin Norway og øvrige lisenspartnere vil bygge om Edvard Grieg-plattformen slik at både kraft- og varmebehovet dekkes med elektrisitet fra land fra 2022. Det vil gi en utslippsreduksjon på omkring 200.000 tonn CO2 i året, skriver selskapet på sin nettside.

Lundin var i årevis hardnakkede motstandere av å stenge ned den siste av de to gassturbinene på Edvard Grieg. Det ville nemlig føre til at de måtte produsere varme med el- eller gasskjel, noe de advarte OED om at ville koste «milliarder».

Mandag kunngjorde de imidlertid at det er nettopp en slik løsning de går for.

Mange fordeler

Det er resultatet av en samlet løsning, der også Sleipner og Gudrun vil få kraft via Johan Sverdrup- kabelen, slik Energiteknikk skrev tidligere mandag.

– Det er en betydelig investering, men vi ser likevel mange fordeler ved å få elektrisk strøm fra land, sier administrerende direktør Kristin Færøvik i pressemeldingen.

I tillegg  til reduksjonen i CO2-utslippene reduseres driftskostnadene siden de ikke lenger trenger å brenne gass for å lage strøm ute på havet. Produksjonen blir også mer stabil, ifølge Færøvik.

Stortinget grep inn

Edvard Grieg-plattformen ble klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012, siden det var et krav fra myndighetene. Striden gikk på om de skulle stenge ned den siste turbinen, eller kun delelektrifisere plattformen. Det gikk så langt at Stortinget måtte gripe inn og tvinge OED til å være klare overfor Lundin om at begge turbinene skulle stenges ned.

Driftsdirektør Kari Nielsen sier i pressemeldingen at det har krevd kvalifisering av teknologi for å skaffe til veie varmen som behøves i prosessanlegget.

– Vi er nå sikre på at elektriske kjeler vil bli en god løsning på dette, slik at plattformen blir full-elektrifisert. Det er denne løsningen Lisenspartnerskapet i Edvard Grieg-lisensen går inn for, sier Kari Nielsen.