Den svenske regjeringen har gitt Energimarknadsinspektionen i oppdrag å analysere effektmangelen i det svenske nettet og komme med forslag til tiltak.

Det skriver det svenske regjeringen på sin nettside.

Bakgrunnen er at den siste tiden har den økte effektetterspørselen lokalt ført til at det har oppstått effektmangel på flere steder og i flere regioner i Sverige.

Oppdraget er å undersøke hvor omfattende effektmangelen er, utrede hvordan det vil utvikle seg over tid og analysere forutsetninger og tiltak for å møte de problemene som identifiseres.

En rapport fra arbeidet skal leveres til regjeringen senest 1. oktober neste år, med en delrapport allerede 30. april.