vindmøller e6
Vindturbiner langs E6 nord for Gøteborg. Illustrasjonsfoto.

Men det skal ikke gi dyrere strøm for norske strømkunder, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Sverige vurder nå å stenge elsertifikatsystemet allerede i 2021, samtidig med det norske.

Bakgrunnen er at det felles norsk-svenske målet for utbygging av fornybar kraft i 2020 ble oppnådd tidligere i år.

Sverige har utvidet sitt mål i ordningen og skal øke sin fornybare kraftproduksjon med ytterligere 18 TWh til 2030. Men vindkraft er allerede lønnsomt uten subsidier, og Sverige i er ferd med å nå sitt nye mål mange år før fristen.

«Anders Ygeman har orientert meg om at svenske myndigheter ser på muligheten for å stenge elsertifikatsystemet i Sverige allerede ved utløpet av 2021, samtidig med i Norge», skriver energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Energiteknikk via sin presseavdeling. Ygeman er Sveriges energiminister.

Siden det i utgangspunktet var et felles norsk-svensk sertifikatmarked, kan ikke svenskene bestemme nedstengning av sitt «påhengsmarked» på egen hånd.

«Det er helt sentralt at eventuelle endringer ikke vil øke strømprisene for norske strømkunder og industri. Dette har vi også gjort klart for våre svenske kollegaer», skriver Freiberg videre.

Det var Europower som først meldte om de svenske stansplanene. Montel har også omtalt saken.