Styreleder Per Hanasand i DNT vil skrote hele den nasjonale rammen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Turist­foreningen vil ha stortings­melding om vind­kraft

Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 17:57

Den opphetede vindkraftdebatten viser ifølge Den norske turistforening (DNT) at det er stort behov for en ny og gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynene mellom utbygging av energi og ivaretakelse av natur. Den oppgaven må regjeringen ta, ifølge DNT.

– Det holder ikke å flikke på dagens system, de er nødt til å legge opp til en grundigere oppfølging enn planlagt. Derfor bør det lages en stortingsmelding, sier styreleder Per Hanasand i DNT i en pressemelding.

Vil skrote rammen

Han viser til at de fleste mener kartdelen av Nasjonal ramme må skrotes. Men Hanasand vil gå lenger, og skrote hele rammen.

–  Det holder ikke bare å skrote kartet. Regjeringen er nødt til å ta ordentlig tak i hvordan vindkraftutbyggingen på land planlegges og styres. Det er også naturlig at man ser på hvordan utviklingen innen havvind, vannkraft og energieffektivisering kan bidra til å gi oss den strømmen vi trenger for å elektrifisere samfunnet, sier Hanasand.

Regjeringen har allerede sagt at det skal gjøres endringer i konsesjonssystemet for vindkraft på land, men DNT er ikke beroliget.

– Regjeringen har foreløpig ikke signalisert at de vil gjøre noe med det som har vært hovedkritikken i høringen, at dagens system tar altfor lite hensyn til natur. Denne stortingsmeldingen må sette rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

Bedre debattklima

DNT mener regjeringen bør åpne for at gitte konsesjoner vurderes på nytt dersom planene er endret betydelig etter at konsesjonen ble gitt, eller ny kunnskap om naturverdier i området har kommet til.

Stortingsmeldingen må ifølge foreningen sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser.

– Det eneste fornuftige er at det ikke saksbehandles nye konsesjoner inntil meldingen er behandlet og ny vindkraftpolitikk er på plass, sier Hanasand.

På forsiden nå

Vil trekke strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.