Styreleder Per Hanasand i DNT vil skrote hele den nasjonale rammen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.

Den opphetede vindkraftdebatten viser ifølge Den norske turistforening (DNT) at det er stort behov for en ny og gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynene mellom utbygging av energi og ivaretakelse av natur. Den oppgaven må regjeringen ta, ifølge DNT.

– Det holder ikke å flikke på dagens system, de er nødt til å legge opp til en grundigere oppfølging enn planlagt. Derfor bør det lages en stortingsmelding, sier styreleder Per Hanasand i DNT i en pressemelding.

Vil skrote rammen

Han viser til at de fleste mener kartdelen av Nasjonal ramme må skrotes. Men Hanasand vil gå lenger, og skrote hele rammen.

–  Det holder ikke bare å skrote kartet. Regjeringen er nødt til å ta ordentlig tak i hvordan vindkraftutbyggingen på land planlegges og styres. Det er også naturlig at man ser på hvordan utviklingen innen havvind, vannkraft og energieffektivisering kan bidra til å gi oss den strømmen vi trenger for å elektrifisere samfunnet, sier Hanasand.

Regjeringen har allerede sagt at det skal gjøres endringer i konsesjonssystemet for vindkraft på land, men DNT er ikke beroliget.

– Regjeringen har foreløpig ikke signalisert at de vil gjøre noe med det som har vært hovedkritikken i høringen, at dagens system tar altfor lite hensyn til natur. Denne stortingsmeldingen må sette rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

Bedre debattklima

DNT mener regjeringen bør åpne for at gitte konsesjoner vurderes på nytt dersom planene er endret betydelig etter at konsesjonen ble gitt, eller ny kunnskap om naturverdier i området har kommet til.

Stortingsmeldingen må ifølge foreningen sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser.

– Det eneste fornuftige er at det ikke saksbehandles nye konsesjoner inntil meldingen er behandlet og ny vindkraftpolitikk er på plass, sier Hanasand.