Jan Olav Andersen advarer mot å røre eierskapet til vannkraften. Foto: El og IT Forbundet

- Det er fullstendig uaktuelt for EL og IT Forbundet å støtte ethvert forslag som undergraver folkets eierskap til vannkraftressursene, sier forbundets leder Jan Olav Andersen.

Bakgrunnen er forutsetningene som ifølge kraftskatteutvalget må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene.

En av forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles. Det kommer blant annet fram på side 110 i utredningen, hvor utvalget har vurdert vannkraftselskapenes tilgang på kapital, noe Energi Norge tidligere har påpekt.

– Våre medlemmer er stolte av sine offentlige eiere. Når utvalget legger privatisering inn som premiss, så forteller det oss at utvalgets forslag er dødfødt, sier Andersen i en pressemelding.

Han mener utvalget har lagt inn et fullstendig uaktuelt og uønsket premiss.

– Det lar seg aldri gjennomføre politisk, og betyr bare at Siv Jensen må legge utredningen i en låst skuff, sier Andersen.

For forbundet er privatisering like uaktuelt som utvalgets forslag om å fjerne konsesjonskraft, konsesjonsavgift og redusere eiendomsskatten for kraftkommunene, noe som vil påføre kommunen tap på mellom 3 og 4 milliarder kroner hvis det ikke kompenseres på annen måte. 

– Løsningen er å øke i skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen, og forutsetter på ingen måte et salg av våre felles vannressurser, sier Andersen.