Energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte pressen på Norges energidager på Fornebu torsdag. Foto: Øyvind Lie

Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.

Torsdag kunngjorde regjeringen at den trekker den nasjonale rammen for vindkraft på land. Etterpå møtte energiminister Kjell-Børge Freiberg pressen, på NVEs Energidager på Fornebu.

– Isolert sett, alt annet like, blir det mer eller mindre vindkraft når dere trekker rammen, sammenlignet med om dere hadde trumfet rammen gjennom?

– Om vi hadde utpekt områder, er det ingen garanti for at det hadde blitt bygget ut. Det måtte vært et behov. Noen måtte vært villig til å betale for det. Det er slik at kraftoverskuddet som vi har, også påvirker behovet for å bygge ny vindkraft. Så det er umulig å spå om det hadde blitt så mye eller så lite, det er rett og slett ikke mulig, sa energiminister Kjell-Børge Freiberg på spørsmål fra Energiteknikk.

Vil bygges vindkraft

– Så det er umulig å vite om resultatet av trekkingen fører til mer eller mindre vindkraft?

– Det er ikke myndighetene som søker konsesjon, det er det ulike aktører som gjør, sammen med de som har tilgang til grunnen der møllene skal stå. Så det er det de som må svare på, sa Freiberg.

Energiministeren sa at det kommer til å  bli bygget ut vindkraft i tiden framover.

– Det er gitt konsesjoner over tid, og vi kommer til å bygge ut vindkraft også i fremtiden, der det er behov for å gjøre det. Men det kommer til å være i en annen takt enn det vi har sett.

Ikke lett å få konsesjon

I sin tale på Energidagene varslet energiministeren at det ville bli endringer og innstramminger i konsesjonssystemet.

På spørsmål fra en av journalistene om det nå blir lettere å få konsesjon i områdene som ikke var utpekt i rammen, svarte energiministeren dette:

– Nei, det er ikke lett å få konsesjon i dag, og det kommer det ikke til å være i fremtiden heller. Vi kommer til å stramme inn konsesjonssystemet, blant annet fordi vi ser at noen steder blir det konflikter. Men vi kommer til å bygge ut vindkraft i fremtiden også, sa Freiberg.

Forsvarte oppdraget

Under møtet med pressen ble det påpekt at Freiberg var statssekretær for daværende energiminister Tord Lien da oppdraget ble gitt. Freiberg forsvarte sin forgjenger.

– Nå er et slik at omtalen av nasjonal ramme ligger i Energimeldingen som er behandlet av Stortinget, og jeg oppfattet at det var stor tilslutning til å jobbe fram en nasjonal ramme med det verktøyet som det var tenkt det skulle være på det tidspunktet. Det må vi bare konstatere at vi ikke har lyktes med. Det skulle være et verktøy som dempet konflikter. Men det ligger en jobb bak dette, en kunnskap om vindkraft som vi ikke har hatt før. Den kunnskapen kommer vi selvfølgelig til å ha med oss og vil også ligge der dersom det skulle dukke opp eventuelle konsesjonssøknader i de områdene som det har vært snakk om.