Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Erna Solberg (H) diskuterte kraftbeskatning i trontaledebatten fredag. Foto: Stortinget

Det ville ikke statsministeren.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum var hard i sin kritikk av kraftskatteutvalgets rapport under trontaledebatten fredag.

– Kraftskatteutvalget vil ramme kommune etter kommune. En kommune som Bodø taper 37,8 millioner kroner med det forslaget, Sauda taper 63 millioner kroner, Odda 91 millioner kroner, Årdal 29 millioner kroner, Rana 63 millioner kroner, Rjukan 86 millioner kroner.  Sånn kunne jeg ha fortsatt. Det er en tapping av midler fra lokalsamfunn rundt omkring i Norge til statskassa.

– Hanne Velure, sentralstyremedlem i Høyre, sa følgende i går: Å si at folk er i harnisk, er en underdrivelse. Nå har statsministeren en mulighet – her og nå – til å legge bort forslaget, og si: Vi sender ikke dette på høring – vi skal ha ro rundt det, vi vil at lokalsamfunnene skal beholde de midlene. Vil statsministeren gjøre det, spurte Vedum.

Vil ha mer kraft

Det ville ikke Solberg.

– Jeg har lyst til å understreke at vi fra regjeringens side ikke satt ned dette utvalget fordi vi hadde noen som helst plan om å forskyve skatteinntekter mellom kommuner og stat, svarte Statsminister Erna Solberg (H).

– Tvert imot opplevde vi et ganske bredt ønske om at vi skulle se på hvordan kraftverksbeskatningssystemet kunne bidra til at vi faktisk fikk mer kraft ut av de kraftverkene som er, at vi kunne bidra til mer effektiv drift, mer kraft – som det blir hevdet at vårt beskatningssystem skaper en begrensning for, sa Solberg.

– Det betyr at vi ikke har planer om å hente ut pengene fra kommunesektoren, men vi er nødt til å jobbe med hvordan vi i fremtiden vil ha et beskatningssystem som bidrar til at vi får fornyelsen og endringene som er mulig å få ut, slik at vi får nok kraft ut av de kraftanleggene vi allerede har bygget ut, sa statsministeren.

Trakk inn NorthConnect

Vedum var ikke fornøyd.

– Sånn svarer en statsminister som ikke vil legge bort forslaget, og som da ikke tar på alvor sitt eget sentralstyremedlem, som sier at folk er i harnisk over det forslaget. Og selvfølgelig, Hanne Velure ser hvordan dette rammer lokalsamfunn etter lokalsamfunn, når man skal ta bort en av grunnpilarene i norsk kraftbeskatning, som sto fra starten av 1900-tallet, svarte Vedum.

Han tok også opp behandlingen av NorthConnect-søknaden i samme slengen.

– De samfunnene som taper mest på endringene i forbindelse med kraftskatteutvalget, er de samfunnene som er mest bekymret også for den kabelen, altså Sauda, Odda, Årdal, Rana – de som har en tung, kraftkrevende industri som er helt avhengig av at vi har en nasjonal kraftpolitikk med en lav strømpris, slik at vi kan bygge industri og verdiskaping i Norge.

Kan statsministeren nå klargjøre om regjeringen ser det som et fortsatt mål at vi skal eksportere mer strøm fra Norge, noe vi vet kommer til å føre til høy strømpris? Eller vil hun legge bort det forslaget, så en kan sikre mer industri, mer verdiskaping og aktivitet rundt omkring i hele Norge, spurte Vedum.

Vil ikke rokke ved fordelingen

Statsministeren svarte med å vise til at hun var med å endre kraftbeskatningssystemet i 1995-96, og kjenner saken godt.

– Den rød-grønne regjeringen endret grunnrenteskatten på en måte som straffer utbygging av kraft mye sterkere, fordi de endret på det forliket vi laget mellom tre partier på borgerlig side og Arbeiderpartiet den gangen – og Senterpartiet var ikke enig i det kraftverksbeskatningssystemet helt på det tidspunktet.

Men, bare for å si det sånn: Når jeg har sagt fra denne talerstolen at vi har ikke tenkt å rokke ved fordelingen mellom stat og kommune, burde veldig mange, også Hanne Velure, høre det ganske godt og vite at det betyr at det er ikke der eventuelle endringer i kraftverksbeskatningssystemet kan komme i fremtiden, forsikret Stolberg.

Når det gjelder NorthConnect-kabelen, understreket hun at det er et kommersielt prosjekt som regjeringen vil behandle på ordentlig måte.

– Det betyr at det går en saksbehandling gjennom Olje- og energidepartementets arbeid før vi konkluderer i saken, sa Solberg.

Arbeiderpartiet kritisk

Ingrid Heggø, Arbeiderparti-representant fra Sogn og Fjordane i finanskomiteen, kom med hard kritikk av kraftskatteutvalget i sitt innlegg i trondaledebatten.

– Jeg hadde store forventninger til at det skulle komme gode forslag for å få mer klimavennlig energi, men forslagene forverrer bare situasjonen. De utløser ikke én ny kilowattime vannkraft. Derimot bryter de med samfunnskontrakten. En går løs på grunnmuren i det som har vært en suksesshistorie i norsk vannkraftutbygging, sa hun.

Heggø understreket at lokalsamfunnene skal ha kompensasjon for arealinngrepene og naturinngrepene.

– Forslaget er en sterk sentralisering av kraftinntektene, fordi staten vil ta inn alle inntektene og veie dem opp mot andre skatter og overføringer i inntektsutjevningen. Deretter blir inntektene fordelt på hele kommunesektoren. Dermed blir kompensasjonsordningen for naturinngrepene fristilt fra de områdene som er berørt, og kan lett endres i ettertid, alt etter regjeringens vilje. Det er langt mer sårbart. Statsministeren kunne skrotet dette i dag, men valgte å ikke gjøre det, sa Heggø.