ABB har testet sin nye undervannsteknologi i Vaasa i Finland. Foto: ABB

ABB har gjennomført en 3000-timers grunntvannstest av sitt undervanns kraftdistribusjonssystem i Vaasa i Finland.

«For første gang vil energiselskaper kunne få tilgang til en pålitelig kraftforsyning på opptil 100 megawatt (MW) over avstander inntil 600 kilometer og ned til 3000 meters dybde», skriver ABB i en pressemelding.

Dette kan ifølge selskapet gjøres med en enkelt kabel med lite eller intet vedlikehold i opptil 30 år.

Det gjør ifølge selskapet olje- og gassproduksjon mulig langt fra land eller eksisterende infrastruktur og på store dyp.

Det er resultatet av et felles prosjekt til over 100 millioner dollar mellom ABB, Equinor, Total og Chevron.

Ved å drive pumper og kompressorer på havbunnen, nærmere reservoaret, kan ABBs undervannskraftdistribusjons- og omformerteknologi redusere kraftforbruket betydelig, ifølge pressemeldingen.

Tidligere var det ifølge selskapet bare kraftkabelen og transformatoren, for spenningsreduksjon, som fungerte under vann. I dag inkluderer ABBs komplette undervannskraftdistribusjons- og omformersystem transformator, mellomspennings frekvensomformere og bryteranlegg, styrings- og lavspent kraftdistribusjon, kraftelektronikk og styringssystemer.

ABBs undervannskraftteknologi kan kobles til hvilken som helst kraftkilde, noe som muliggjør fremtidig integrasjon med fornybar energi, for eksempel vind- og vannkraft, skriver selskapet.

Les mer om saken i neste utgave av bladet Energiteknikk.