Fronten av Nigardsbreen i 2017. Brefronten har trukket seg tilbake 162 meter siden bildet ble tatt. Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE

I 2019 har alle de 36 breene som NVE måler fronten på, trukket seg tilbake.

Breen med størst tilbakegang, Gråfjellsbrea, har trukket seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år.

– Mange norske breer hadde en vekstperiode på 1990-talet, men etter år 2000 har alle breene minket, sier Hallgeir Elvehøy, glasiolog i NVE i en melding på direktoratets nettside.

Dei siste 10 årene har de målte breene gått tilbake 197 meter i gjennomsnitt.

– Breene i Norge har den samme utviklingen som breene i resten av verden. Årsaken til at breene trekker seg tilbake er at massebalansen, – forholdet mellom hvor mye snø som legger seg på breen i løpet av vinteren og hvor mye snø og is som smelter om sommeren, – har være negativ i lengre tid. De 10 breene der vi måler massebalanse, har i gjennomsnitt minket om lag 16 meter i tykkelse siden år 2000, forklarer Hallgeir Elvehøy.

Midlere tilbakegang for de 36 breene er 25 meter. Dei 36 breene som ble målt i 2019 utgjør om lag 14 prosent av brearealet i Norge.