Advokat Per Conradi Andersen. Foto: Kvale

Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.

Ifølge den tredje energimarkedspakken skal vedtak fattet av den uavhengige reguleringsmyndigheten for energi (RME) kunne påklages til en uavhengig klageinstans.

Energiklagenemnda skal behandle klagene på enkeltvedtakene til RME fra og med 1. november 2019, skriver Olje- og energidepartementet i en melding på sin nettside.

Lederen og fire medlemmer til Energiklagenemnda ble i fredag oppnevnt i statsråd. Lederen, advokat Per Conradi Andersen, er oppnevnt for en periode på seks år, mens de øvrige medlemmene er oppnevnt for en periode på fire år.

Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen vil fungere som sekretariat for Energiklagenemnda.

Foruten Andersen består Energiklagenemda av følgende medlemmer:

  • Områdeleder Helle Hertwich Grønli, Trøndelag
  • Leder Morten Sundt, Hordaland
  • Juridisk rådgiver Edna Grepperud, Oslo
  • Professor Henrik Bjørnebye, Østfold