Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

Får avtale produksjons­kutt

Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.
Fredag, 1 november, 2019 - 11:20

Det slås fast i en ny bestemmelse i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM).

«Dette er et alternativ til å investere i nettkapasitet som er dimensjonert for full produksjon til enhver tid», skriver Olje- og energidepartementet på sin nettside.

Forslaget er ifølge departementet støttet av både Energi Norge, KS Bedrift Energi, LO og Statnett.

Frivillig

Departementet forutsetter at konsesjonærer som inngår slike avtaler, gir systemansvarlig de nødvendige opplysningene. Slike avtaler vil ifølge departementet ikke begrense systemansvarliges bruk av markedsmekanismer.

Tilknytningsavtaler med vilkår om produksjonsbegrensning er ifølge departementet et frivillig alternativ til å investere i økt nettkapasitet.

Departementet understreker at produksjonsanlegg har rett til nødvendig nettkapasitet for å sikre en driftsmessig forsvarlig tilknytning.

«Dersom en produsent ber om nettilknytning, økt kapasitet eller kvalitet, og kundens bestilling utløser behov for nettinvesteringer, skal nettselskapet kreve at kunden betaler hele eller en andel av investeringskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Som et alternativ til en situasjon der produksjonsanlegget får full tilknytning med anleggsbidrag, kan partene nå frivillig inngå en avtale om tilknytning med vilkår», skriver OED.

Kun produsenter

Dette vil i enkelte tilfeller kunne gi tilknytning på et tidligere tidspunkt, og vil også gi produsenten besparelser i form av unngått eller redusert anleggsbidrag.

«På denne bakgrunnen er det ikke aktuelt at en produsent skal kompenseres for å inngå en slik frivillig avtale», skriver departementet.

Endringene som nå er gjennomført omfatter kun produksjon. Det er ikke innført nye regler om tilsvarende avtaler med uttakskunder.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.