NVE-sjef Kjetil Lund kom med formaninger til vindkraftbransjen på Norweas høstkonferanse. Foto: Øyvind Lie

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.

På Norwea og Arntzen de Besches høstkonferanse i Oslo onsdag kom vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund med en formaning til vindkraftbransjen.

– Denne bransjen har de siste årene vokst veldig, blitt profesjonalisert. Det skjer med alle bransjer. Det begynner med lokale entusiaster og så skjer det en modning og så endres aktørbildet. Det er mye bra med det. Det er på mange måter en forutsetning for vekst og utvikling i en kapitaltung bransje som vindkraft er. Du får inn mer orden og reda. Men det er også en fare for at man mister noe på veien når man bare får proffe aktører som sitter på avstand. Dette handler om å gå inn i naturen, i nærmiljøet til folk, sa Lund

– Det er vel og bra å regne på avkastningskrav og diskontering og equity og alle disse greiene der. Det er nødvendig, men utilstrekkelig kunnskap. Hvis en ikke forstår at når en driver med dette, så går en inn i virkeligheten til folk, så har man et kunnskapshull. Det tror jeg er viktig at alle aksepterer. Noen synes det er vanskelig å forstå akkurat dette, sa Lund.