Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap) (i midten) og Lars Haltbrekken (SV) diskuterte vindkraft på Norweas høstkonferanse onsdag. Foto: Øyvind Lie

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.

Det var på Norwea og Arntzen de Besches høstkonferanse onsdag at Haltbrekken lanserte ideen. Etterpå utdypet han overfor Energiteknikk.

– Eter de store aksjonene mot utbygging av vannkraft på1970 og 80-tallet fikk vi fortgang i arbeidet med verneplaner. Det er en av de virkelig store seierne i norsk miljøbevegelse, at vi har nesten 400 elver i dag som er vernet mot kraftutbygging. Jeg tror at det er noe man bør se på her også, å få en verneplan på vindkraftsiden, slik at man sier at det er en del områder som skal vernes mot den type utbygging, sier Haltbrekken.

Håper på behandling i Stortinget

 Nå er den nasjonale rammen akkurat skrinlagt. Hva er forskjellen?

– Man kunne ha tenkt seg at den helhetlige planen også ble en verneplan hvor man sa at i disse områdene skal det ikke bygges vindkraft. Det kunne vi fått til gjennom en behandling i Stortinget.

 Er det noe du vil ta initiativ til?

– Det kan godt være at vi kommer til å gjøre det. Så må vi nå se hva regjeringen gjør med konsesjonsregelverket. Kommer de til Stortinget med saken eller ikke. Vi håper det, og vi foreslår det. Men det kan hende de bare gjør noen forskriftsendringer som de kan gjennomføre, men vi håper de kommer til Stortinget med regelverket.

 Hvor store områder kunne blitt vernet i en verneplan?

– Det har jeg ikke noe tall på, men det må være verdifulle naturområder først og fremst, sier Haltbrekken.

Norwea skeptisk

Norwea-direktør Øistein Schmidt Galaaen støtter ikke forslaget.

– Det er klart det er områder som ikke er egnet for vindkraft, og omvendt har arbeidet med nasjonal ramme har gitt oss økt kunnskap om hvordan man kan gå frem for å finne de best egnede områdene. En vernetilnærming der kart entydig identifiserer hvor man skal og ikke skal bygge, blir likevel for infleksibelt, sier Galaaen.

Han minner om at Miljødirektoratet så et potensial for gode prosjekter også utenfor de utpekte områdene i NVEs forslag, som altså ble skrinlagt.

– Da er det bedre om NVE får i oppdrag å lage nye prioriteringskriterier på basis av kunnskapsgrunnlaget slik at vi får konsesjonsgitt de miljømessig beste prosjektene først, sier Galaaen.