mast
Illustrasjonsfoto.

«Når Statnett bruker som begrunnelse for å selge nettet i nordfylket til sunnmørsselskapet Mørenett at de har ‘regional tilstedeværelse’, er det stikk i strid med virkeligheten», skriver Neas og andre kraftselskaper på Nordmøre og i Romsdal.

I et felles brev til OED, NVE og Statnett, som Energiteknikk har sett, kommer de fire selskapene bak det nyoppstartede selskapet Nordmøre og Romsdal Regionalnett med krass kritikk av salgsprosessen av Statnetts 420 kV-nett.

«Vi kan ikke akseptere at Statnett nå selger regionalnettet i nordfylket til en aktør som verken har anlegg eller virksomhet her i vår del av Møre og Romsdal. Dette skjer samtidig som kraftselskap på Sunnmøre også forsøker å få eierkontroll med kraftselskap i nordfylket.

Dersom dette skjer, vil balansen i fylket forrykkes, og avstanden mellom de som bruker kraften og de som produserer og distribuerer den, vil øke kraftig. Det er ikke minst negativt for næringsutvikling», skriver selskapene Neas, Svorka, Sunndal og Rauma. De er like eiere av selskapet, hvor Istad Nett er invitert på like vilkår hvis kjøpet blir noe av.

Kritikk på Stortinget

Statnett har som kjent skrevet under intensjonsavtale om å selge hele sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett, noe som har ført til kritikk både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget.

De fire selskapet understreker at det er snakk om vital infrastruktur i regionen.

«Det er ikke riktig at disse store strategiske spørsmålene skal avgjøres administrativt i Statnett og NVE. Dette er en politisk sak. De lokale og regionale instansene er ikke tilstrekkelig hørt og konsekvensene er ikke tilstrekkelig utredet. Dette handler om hvordan de regionale hovedveiene for kraft skal eies, driftes og organiseres. Det er en politisk sak, ikke et administrativt spørsmål», heter det i brevet.

Frykter økte kostnader

Med tanke på drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap er det ifølge selskapene ikke forsvarlig å selge dette nettet til en aktør som ikke har noe nett eller noen drift der fra før, som «rett og slett ikke er til stede i regionen i dag».

«Dette vil også påføre abonnentene i nordfylket økte kostnader i størrelsesorden 35 millioner kroner før avgifter pr år, mens abonnentene på Sunnmøre får tilsvarende lavere kostnader», hevdes det i brevet.

«Når Statnett bruker som begrunnelse for å selge nettet i nordfylket til sunnmørsselskapet Mørenett at de har ‘regional tilstedeværelse’, er det stikk i strid med virkeligheten», ifølge brevet.

Selskapene påpeker at Møre og Romsdal fylkeskommune har etterlyst en konsekvensanalyse i forkant av et salg, herunder også konsekvenser ved ulike eierkonstellasjoner, og at dette legges ut på høring. Det støtter de fire selskapene.

«Vi anmoder nå ansvarlige politikere om å bidra til at denne viktige saken for næringsliv og innbyggere som handler om vital infrastruktur, får en forsvarlig saksbehandling med konsekvensutredning, høring og politisk debatt», heter det i brevet.

Klare for oppgaven

Selskapene skriver at Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR), er klare til å overta ansvaret og oppgaven.

«NRR kapitaliseres opp for å overta de anleggene som Statnett skal avhende og tilføres eksisterende regionalnett av eierne. Vi har kapital, kompetanse, anlegg og aktivitet i regionen. Dette gir den beste organiseringen av regionalnettet i nordfylket, med nærhet til befolkning og næringsliv for netteieren», heter det i brevet.

Mørenett har tidligere overfor Energiteknikk avvist at det vil gi dyrere nettleie og svekket forsyningssikkerhet, og de har signalisert at de ønsker sammenslåing av alle selskapene i fylket.

Statnett har på sin side fremholdt at et salg til Mørenett vil gi lavest gjennomføringsrisiko, enklest driftskoordinering og lavere kostnader.

Energiteknikk har fredag bedt Statentt om kommentar til kritikken fra Stortingspolitikerne om at prosessen burde vært politisk behandlet, men har så langt ikke fått svar.