NVE-sjef Kjetil Lund snakker om nett-struktur på Statnetts høstkonferanse. Foto: Øyvind Lie

NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.

På Statnetts høstkonferanse i Oslo tirsdag luftet vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund sine tanker om struktur i nettbransjen.

– Økt effektivisering kan skje gjennom bedre og mer effektiv drift, og også gjennom konsolidering. Beslutninger om konsolidering tilligger ikke NVE eller reguleringsmyndighetene å ta. Vi skal ha respekt for at slike prosesser handler om noe mer, om lokal identitet, historie og arbeidsplasser, og derfor må alltid slike beslutninger tas lokalt, begynte NVE-sjefen.

Kompetansemiljøer

Men han fortsatte.

– Eiere av mindre nettselskaper bør likevel ta innover seg de store omstillingene som ligger foran oss, og ansvaret de har i så måte. Vi kan få en todelt utvikling der de befolkningsrike delene av landet får noen få store selskaper som har kompetansemiljøene og investeringskraften til raskt å rulle ut løsningene, bygge infrastruktur og utvikle nye tjenester til folk og næringsliv i sine regioner, og som kanskje også driver effektivt og skaper verdier for sine eiere.

Mens vi i andre deler av landet kan mer ha mange og små nettselskaper som hver for seg mangler den kraften, og der denne utviklingen vil gå senere. Jeg synes en slik todelt utvikling vil være uheldig, sa Lund.

Kritisk masse

Overfor Energiteknikk understreker Lund at samfunnet kommer til å elektrifiseres i årene fremover, og at det da trengs kraft til å investere.

– Bransjen har alltid vært kompetansetung, og den kommer til å bli enda mer kompetansekrevende fremover. Og vi vet at kompetanse handler om mer enn å bare tiltrekke seg flinke enkeltmennesker, men om å også komme over en kritisk masse, få et miljø som er kompetansetungt. Da betyr ofte størrelse noe. Så vil jeg stoppe der, beslutningene tilligger de som eier, sier Lund.

Færre nettselskaper

– Men tror du det blir nødvendig å slå seg sammen?

– Jeg tror at om noen år vil vi ha færre nettselskaper enn vi har i dag, blant annet av grunnene jeg nevner.

– Bør den utviklingen gå fortere?

– Beslutninger om sammenslåing tas av eier, jeg vil ikke si noe bestemt om det, sier Lund.