glitre-bygget
Glitre Energis hovedkontor i Drammen. Foto: Øyvind Berg/Wikimedia Commons

Inngåtte sikringskontrakter gjorde at Glitre Energi fikk 8 prosent mindre for strømmen sin enn om de hadde solgt den til markedspris.

Det går fram i selskapets resultatrapport for 3. kvartal.

Glitre Energi produserte 483 GWh i 3. kvartal i år, som er 20 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Den store produksjonsøkningen skyldes at 3. kvartal 2018 var historisk tørt.

Sammenliknet med gjennomsnittet av 3. kvartal for perioden 2015-2017 var produksjonen i tredje kvartal i år 14 prosent under dette snittet på grunn av lavere tilsig enn normalt og noe høyere utilgjengelighet for enkelte kraftverk.

Realisert kraftpris var ifølge rapporten ned 9 prosent til 301 NOK/MWh sammenliknet med 3. kvartal 2018. Dette er 8 prosent under markedsprisen for NO1 (det prisområdet som Glitre Energi leverer all kraften i) og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

EBITDA for konsernet var i tredje kvartal 97,1 millioner kroner, sammenliknet med 75,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 6,7 millioner kroner, 0,4 millioner kroner lavere enn 3. kvartal i fjor.

Glitre Energi Strøm nådde en milepæl da de passerte 50.000 strømkunder i august. Kundeveksten har vært negativ de senere årene før den nå i løpet av 2019 har løftet seg fra 49.560 kunder ved årsskiftet til i overkant av 51.500 per november, ifølge resultatrapporten.