Øistein Schmidt Galaaen (t.v.) og Øyvind Isachsen i Norwea, etter en tur i Olje- og energidepartementet. Arkivfoto: Øyvind Lie

Norwea advarer om alvorlige konsekvenser for pågående investeringer.

NVE varslet i dag at nye vindkraftanlegg på land normalt ikke vil få forlengelse utover 31.12.2021.

Men om det er gode grunner til forsinkelse, og man kan vise til fremdrift i prosjektet, må utsettelse fortsatt kunne innvilges, mener Norwea.

NVE viser til at en strengere praksis ble varslet i regjeringens energimelding, og mener det er riktig å være tydelig til aktørene om dette nå av hensyn til forutsigbarhet.

Alvorlige konsekvenser

Administrerende direktør Øyvind Isacchsen i Norwea påpeker at det har vært mye usikkerhet knyttet til hvor strenge NVE vil være i fremtiden, og det er derfor greit at NVE varsler om ny praksis på en så tydelig måte.

Og han mener ingen er tjent med at prosjekter uten nødvendig fremdrift båndlegger areal.

– Men dette kan slå alvorlig ut for pågående investeringer. Vi mener dessuten det er viktig å legge til rette for å utnytte samfunnsverdien som ligger konsesjonsgitte prosjekter. Der det kan dokumenteres fremdrift i prosjektarbeidet, men eksterne grunner som forsinkelser i nettutbygging gjør at man ikke rekker fristen, må likevel utsettelse kunne innvilges, sier Isachsen.

I pressemeldingen heter det at dette gjelder prosjekter på land som ennå ikke er realisert. Prosjekter som ikke bygges innen fristen, må søke om ny konsesjon med oppdaterte utredninger.

Håper på fleksibilitet

Det vises også til at NVE kan forlenge fristen for prosjekter som er kommet langt i byggearbeidene, men hindres av uforutsette forhold eller force majeure.

– Vi håper dette betyr at det kan være en fleksibilitet i ordningen når det foreligger gode grunner til forsinkelse. Det kan også være interessant å se på hvor omfattende en eventuell ny konsesjonsprosess må være, sett i lys av at man allerede vet en del fra den opprinnelige konsesjonen, sier Isachsen.

Han forstår dessuten praksisen slik at det vil være klageadgang knyttet til NVEs eventuelle avslag, slik at spørsmålet om grunner til forsinkelsen kan behandles grundig.