Hafslund Nett installerer sensorer på størrelse med et frimerke for å overvåke sine nettstasjoner. Foto: Disruptive Technologies

Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.

Gjennom et pilotprosjekt i FME-en CINELDI skal Hafslund Nett bestykke rundt 200 av sine nettstasjoner og en rekke andre installasjoner med om lag 2000 bittesmå sensorer fra den norske bedriften Disruptive Technologies.

Det er i all hovedsak temperatursensorer som rulles ut, som klistres på brytere og kabelavganger. Men også noen såkalte proximity-sensorer, eller «nærfeltsensorer», som kan detektere om en dør eller et vindu er åpnet, eller om en hengelås er fjernet eller tuklet med.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for oss, som alle- rede har gitt oss en betydelig verdi ved at en temperatursensor ga oss beskjed om at en eldre bryter var i ferd med å ta kvelden før vi fikk et kostbart utfall, sier løsningsarkitekt for IT-strategier i Hafslund Nett, Kjetil Nymoen, til Energiteknikk.

– Denne teknologien gjør det mulig for oss å digitalisere de mange eldre anleggene vi har, og kan bety svært mye for våre muligheter for å overvåke anleggene og drive effektivt. Den kan også bidra til å øke sikkerheten i anleggene på en rimelig måte, sier han.

Tusenvis i Europa

Salgsdirektør Ole Petter Novsett i Disruptive Technologies forteller at de de har flere titalls pilotkunder i Europa og USA.

– Piloten i Hafslund Nett er et slags pionerprosjekt for oss i Norge, fordi vi tror at våre løsninger passer veldig godt for de utfordringene spesielt norske nett- og kraftselskaper nå står midt oppe i, med krav om digitalisering, effektivisering og økt sikkerhet.

Sensorene, på størrelse med et frimerke på 19x19x2 mm, inneholder et lite batteri og en radiosender i tillegg til selve sensoren. Sensoren lever i 15 år og sender et trådløst signal hvert kvarter med sensorverdien til basestasjonen (kalles Cloud Connector), eller umiddelbart om for eksempel nærfølsomhetssensoren detekterer at en dør åpnes. Basestasjonen sender signalet videre til en skyløsning og inn til selskapets kontrollanlegg. Rekkevidden er opptil en kilometer i friluft, rundt 50 meter gjennom kontorvegger og mer enn tilstrekkelig inne i transformatorstasjoner.

Må ha 4G

– Hittil har utstyret kommunisert over 3G, men etter påtrykk fra oss og andre kunder, er vi nå lovet Cloud Connectorer som kommuniserer over 4G. Det var nødvendig, siden mange av våre nettstasjoner ligger under jorda, bak mye stål og betong. Der var 3G et problem, mens 4G fungerer problemfritt, sier Nymoen i Hafslund Nett.

Sammen med SINTEF skal Hafslund Nett også forske og teste ut hvordan de kan utnytte dataene fra sensorene på en avansert måte.

– Det er enorme datamengder som kontinuerlig strømmer inn, og vi lagrer alle dataene, slik at vi har grunnlaget for å gjøre dype og avanserte analyser. Nymoen mener det bør være mulig å utvikle roboter eller andre løsninger som automatisk detekterer at det er et problem, slik at de kan gjøre tiltak før de får havari eller brann.

Fukt- og vannsensor

I tillegg til de to nevnte sensortypene (temperatur og proxi- mity), leverer Disruptive Technology en trykknapp-sensor. Den har ikke Hafslund Nett funnet noen anvendelse for ennå.

De har derimot beta-testet en fukt- og vannsensor, som ikke er lansert på markedet ennå.

– Det var etter en spesiell forespørsel vi har rettet til selskapet, etter at vi har opplevd en del problemer med oversvømmelse i våre nedgravde nettstasjoner etter kraftige regnfall. De vi har testet til nå, har fungert tilfredsstillende.

Nymoen forteller at de også har idé-møter med Disruptive Technologies, der de blant annet har spilt inn forslag om sensorer som detekterer vibrasjon, lys av forskjellig styrke, variasjoner i elektriske felt og mye annet.

Enkle og robuste

Sensorene er ifølge Novsett enkle å montere og veldig robuste, og gjør at man kan finne og justere enkeltavganger som har for høy belastning.

– Dette medfører at man kan redusere tapet ved varmegang i et omfang som betaler inn hele sensor-installasjonen nesten umiddelbart, sier Novsett.

På sikt regner han med at de kommer til å lansere flere typer sensorer, blant annet for fukt, væske og vibrasjon.