–Det ville være svært trist dersom det flotte elektrotekniske fagmiljøet forvitrer, sier investor Egil Bretvik. Elektromannen går inn med betydelig kapital for å videreføre kjernevirksomheten til Jacobsen Elektro i det norske markedet. Foto: Stein Arne Bakken

33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.

Bak det nye selskapet Norpec AS – Norwegian Protection Engineering Company – står investorene Egil Bretvik i Bretvik Holding AS i Hokksund og Kent Jensen i LOE Equity AS i Mjøndalen. Ifølge regnskapene for 2018 fremstår begge som forholdvis solide investeringsselskaper, med en egenkapital på henholdsvis ca. 24 og 68 millioner kroner.

Egil Bretvik fremhever overfor Energiteknikk at det er investorene som står bak initiativet til etableringen av selskapet. Det har lykkes etter at de har fått med seg nøkkelpersoner fra fagmiljøene i Jacobsen Elektro.

Ansatte mistet håpet

Mange ansatte har mistet håpet etter som månedene har gått og det ikke lykkes å finne en løsning på selskapets svære økonomiske problemer. Som Energiteknikk har skrevet tidligere, skyldes disse først og fremst at Jacobsen Elektro er blitt tappet for flere hundre millioner kroner siden 2012. Selskapet ba om tvangsakkord 16. oktober etter at frivillige gjeldsforhandlinger ikke førte frem.

Bretvik opplyser til Energiteknikk at investorene de siste ukene har vært i dialog med eieren av Jacobsen Elektro, Johan Svendsen, og selskapets administrerende direktør, Geir Gjersdal, omkring etableringen av Norpec.

– Det har vært positive samtaler. Vi opplever at både Svendsen og Gjersdal ønsker at det blir videreført så mange arbeidsplasser som mulig, sier han.

Har lagt inn bud

Bretvik opplyser også at det har vært samtaler med gjeldsnemnda. Norpec har lagt inn i et bud på utstyr og programvare som vil være nyttig for å videreføre virksomheten til Jacobsen Elektro.

Det gjelder først og fremst oppdrag som avdelingen Service og Tjenester utfører på elektriske anlegg i norske nettselskaper og industribedrifter, spesielt på områdene relevern og kontrollsystemer, samt bygging av stasjoner. Norpec kommer ikke til å engasjere seg i Afrika, der konsernet Jacobsen Elektro Holding har tapt store penger.

Bretvik vil ikke opplyse om størrelsen på tilbudet og når svarfristen er satt, men understreker at investorene vil ha en snarlig avklaring.

– Det er viktig for oss at prosessen ikke trekker ut, vi ønsker å komme i gang så raskt som mulig, det gjelder å holde farten oppe. De 33 medarbeiderne har tre måneders oppsigelsestid, og vi planlegger med sikte på å starte virksomheten 1. februar 2020, sier han.

Godt utgangspunkt

– Vi er godt fornøyd med at vi har lykkes å få samlet det solide fagmiljøet i Jacobsen Elektro og fått tak i de kritiske viktige medarbeiderne. Dette er et svært godt utgangspunkt for det nye selskapet, understreker Bretvik.

Han legger til at investorene har sikret Norpec et solid finansielt fundament. Bedriften vil kunne gjøre de nødvendige investeringer, selv om de ikke skulle få tilslag på budet om å kjøpe utstyret i Jacobsen Elektro.

Bakgrunn fra elektrobransjen

Bretvik har solid bakgrunn fra elektrobransjen, også fra Jacobsen Elektro i Lier. Han ble ansatt som elektroingeniør i 1997, og jobbet også med salg og markedsføring til 2001, da selskapet bestemte seg for å avvikle fremstillingen av elektrotekniske produkter. Brevik var en av gründerne som etablerte EB Elektro, som overtok fabrikken og produksjonen, blant annet av høyspentbrytere.

Virksomheten gikk godt, og i 2011 solgte Bretvik bedriften til daværende EB Energimontasje.  Så jobbet han periode i Siemens Powerline (SPL), som leverer elektriske produkter til jernbanesektoren, inntil han i 2015 etablerte elektrobedriften Poweron AS.

Nok en suksessbedrift

Denne bedriften driver med prosjektering og konstruksjon av systemer til strømforsyning og kontaktledningsanlegg, og de leverer komponenter til Bane Nor som de får fra produsenter verden over.

Også Poweron er blitt en suksess.  I 2018 var driftsresultatet på 18 millioner kroner av en omsetning på nærmere 40 millioner kroner. Bretvik har nylig solgt majoriteten av selskapet til Norsk Jernbanedrift, som igjen er overdratt til det statlige selskapet Baneservice.

Bretvik er daglig leder i Poweron. Han sitter i styret for Norpec sammen med sin medinvestor Kent Jensen, som blir styreleder. Bretvik opplyser en av de ansatte som blir med over fra Jacobsen Elektro, skal være daglig leder for nye bedriften.