Illustrasjonsfoto: Equinor

Havforsknings­instituttet sier nei til havvind ved Hammerfest

Og i deler av Sørlige Nordsjø II.
Onsdag, 6 november, 2019 - 07:46

Som Energiteknikk skrev i forrige uke, er Sametinget kritisk til Olje- og energidepartementets forslag om å åpne området Sandskallen-Sørøya Nord nordvest av Hammerfest for havvind-utbygging.

Nå får de støtte fra Havforskningsinstituttet.

Gyteområde

Instituttet påpeker i sitt høringsinnspil at området ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev og innenfor et gyteområde for lodde og for gytevandringsruter for nord-østarktisk torsk, som begge er nøkkelarter i Barentshavsystemet.

«Lodde er en bunngytende fisk som derfor vil kunne være spesielt sårbar overfor fysisk påvirkning fra havvindanlegg. Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i dette området, primært på bakgrunn av at området overlapper med gytefelt for lodde og gytevandringsruter for torsk», skriver instituttet i sin høringsuttalelse.

Havforskningsinstituttet fraråder også utbygging for de delene av området Sørlige Nordsjø II som overlapper med gyteområder for tobis og torsk.

«Tobis er en bunntilknyttet nøkkelart i Nordsjøen med begrensede geografiske gyteområder. Arten er sårbar og utsettes allerede for høy menneskelig belastning fra fiske og petroleumsvirksomhet», skriver instituttet i sin uttalelse.

Bråk

Når det gjelder torsken, bruker den lyd under gyting, som kan gjøre den spesielt sårbar for kontinuerlig støy i driftsfasen.

Instituttet er åpen for utbygging på de delene av Sørlige Nordsjø II utenfor disse gyteområdene.

Det har heller ikke noe imot utbygging på Utsira Nord.

På forsiden nå

Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.