Illustrasjonsfoto: Equinor

Havforsknings­instituttet sier nei til havvind ved Hammerfest

Og i deler av Sørlige Nordsjø II.
Onsdag, 6 november, 2019 - 07:46

Som Energiteknikk skrev i forrige uke, er Sametinget kritisk til Olje- og energidepartementets forslag om å åpne området Sandskallen-Sørøya Nord nordvest av Hammerfest for havvind-utbygging.

Nå får de støtte fra Havforskningsinstituttet.

Gyteområde

Instituttet påpeker i sitt høringsinnspil at området ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev og innenfor et gyteområde for lodde og for gytevandringsruter for nord-østarktisk torsk, som begge er nøkkelarter i Barentshavsystemet.

«Lodde er en bunngytende fisk som derfor vil kunne være spesielt sårbar overfor fysisk påvirkning fra havvindanlegg. Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i dette området, primært på bakgrunn av at området overlapper med gytefelt for lodde og gytevandringsruter for torsk», skriver instituttet i sin høringsuttalelse.

Havforskningsinstituttet fraråder også utbygging for de delene av området Sørlige Nordsjø II som overlapper med gyteområder for tobis og torsk.

«Tobis er en bunntilknyttet nøkkelart i Nordsjøen med begrensede geografiske gyteområder. Arten er sårbar og utsettes allerede for høy menneskelig belastning fra fiske og petroleumsvirksomhet», skriver instituttet i sin uttalelse.

Bråk

Når det gjelder torsken, bruker den lyd under gyting, som kan gjøre den spesielt sårbar for kontinuerlig støy i driftsfasen.

Instituttet er åpen for utbygging på de delene av Sørlige Nordsjø II utenfor disse gyteområdene.

Det har heller ikke noe imot utbygging på Utsira Nord.

På forsiden nå

– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.