Hege Brende går til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Det skriver HycroCen i en artikkel på sin nettside. Brende starter i HydroCen i begynnelsen av februar.

HydroCen er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som forsker på vannkraft. NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Brende har vært senterleder siden oppstarten i 2016. NTNU, som prosjekteier og vertsinstitusjon, har allerede startet arbeidet med å få på plass en ny leder så raskt som mulig, og stillingen skal utlyses i løpet av kort.

Til enerWE begrunner Brende skiftet med ønsket om å ta mer lansvar.

– Det var på tide å påta seg mer lederansvar innenfor en definert organisasjon, og ikke kun innenfor et prosjektbasert senter i NTNU, forteller hun.

Ved NGU skal Brende jobbe med strategi, ledelse og organisasjon i en nyopprettet stilling.