Illustrasjonsfoto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Fra anslag på 40 milliarder kroner i 2019 til 35,2 milliarder i 2020.

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyningen er anslått til 40 milliarder kroner i 2019, mål i løpende verdi, skriver Statistisk sentralbyrå i en melding.

Dette anslaget ligger 2,9 prosent under tilsvarende anslag for 2018.

Ferdig med AMS-installeringen

Produksjonsleddet viste en vekst på16 prosent, mens distribusjonsleddet bidro i negativ retning, med en nedgang på 17 prosent.

Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker i år.

Nedgangen i distribusjonsleddet kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018, skriver SSB.

Ned neste år

De siste anslagene for kraftforsyning i 2020 beløper seg nå til om lag 35,2 milliarder kroner.

Flere store vindkraftverk ferdigstilles i 2019, og dette bidrar til at investeringene innenfor produksjon av elektrisitet anslås å falle med 12 prosent.

Investeringsanslag for neste år for distribusjonsleddet, viser en nedgang på 7 prosent.