Det er Ferrycharger som har levert ladesystemet på kaiene i Sulesund (bildet) og på Hareid. Energien overføres med en god, gammeldags kabel og kontakt, fordi effektstyrken er for høy for induktiv lading. Foto: Fjord1

Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.

Mørenett har infrastrukturen i området rundt fergeforbindelsen Hareid–Sulesund, som i disse dager er i ferd med å slå over fra diesel til ren elektrisk drift. Med 10 GWh i årlig forbruk og et effektbehov fra nettet på 9,6 MW, blir dette den hittil kraftigste elfergeforbindelsen i landet.

Nettselskapet regnet dessuten ut at det ble billigere å legge en sjøkabel fra Hareid over den 400 meter dype og 3 km brede fjorden enn å føre en ny kraftlinje fra transformatorstasjonen på Sula på samme side.

– Det ville forsinket prosjektet kraftig, og blitt like dyrt, sier divisjonssjef Runar Tandstad i Mørenett til Energiteknikk.

– Økt leveringssikkerhet

Nå er det i stedet transformatorstasjonen på Hareid som forsyner begge ladepunktene, i tillegg til lokalsamfunnet. Mørenett har inngått en avtale med Fjord1, som drifter fergesambandet og er ansvarlig for ladepunktene, om at disse fergene skal gå på biodiesel dersom det oppstår en situasjon på land som gjør at de ikke kan forsyne ladepunktene på begge sider av fjorden og samtidig forsyne lokalsamfunnet.

– Denne løsningen betyr faktisk en økt leveringssikkerhet, selv om belastningen på den gamle transformatorstasjonen øker i vanlig drift, sier Tandstad.

Reduserte effektbehovet

Effektbehovet til Ford1 var i utgangspunktet på 2×6 MW, men dette ble i tøffeste laget for den gamle 66/22 kV transformatoren på Hareid. Ved hjelp av smarte designløsninger og batteripakker klarte de å redusere det totale ladebehovet til 9,6 MW, der batteripakkene avlaster effekttoppene.

De tre plug-in hybridfergene (kan gå på både batterier og diesel) går kontinuerlig med bare sju minutters liggetid. I løpet av disse korte minuttene skal selskapet sørge for at inntil 120 biler sluses av og på fergene, og batteriene koples opp og lades tilstrekkelig fra nettet og batteriene på land før de igjen koples fra.

– Det blir tre fergeavganger i timen, noe som faktisk er en regularitetsøkning fra to i timen da det var tre ordinære dieselferger som trafikkerte strekningen, sier prosjektleder Terje Seljestokken hos Fjord1.

Fergene begynner å gå ordinært helelektrisk fra Sulesund i november. Innen årsskiftet regner han med at de også går helelektrisk fra Hareid.

Ønsket ny transformatorstasjon

Seljestokken sier den tekniske løsningen er tilfredsstillende for dem, selv om de i utgangspunktet hadde ønsket at Mørenett investerte i en oppgradert transformatorstasjon.

– Da kunne vi ha sluppet batteripakkene, og heller ladet fergene direkte fra nettet. Men tidsaspektet var viktigere i dette prosjektet. Vi får se hvordan dette utvikler seg når det drar seg til mot slutten av den estimerte teknisk/økonomiske levetiden på batteripakkene om ti år. Kanskje kommer vi til enighet med Mørenett om en oppgradering av transformatorstasjonen, kanskje vi i stedet oppgraderer batteripakkene, eller om det viser seg at batteriene faktisk tåler noen år til, om Fjord1 blir tildelt neste kontrakt på sambandet, sier Seljestokken.

Brottsjø av prosjekter

Dette fergesambandet er det første av i alt ti i leveringsområdet til Mørenett som skal elektrifiseres fram til 2024. Fjord1 har enda flere prosjekter, både fullførte og ikke minst i «pipen».

– Dette er vel vårt femte prosjekt som er under fullføring. Innen utgangen av 2020 er våre planer å elektrifisere ytterligere 17 fergeforbindelser, etablere 30 nye ladekaier og idriftssette 13 nye elferger og fem ombygde plug-in hybrider, sier Seljestokken.

Han understreker at de er helt nøytrale når det gjelder teknologivalgene, og følger nøye med på utviklingen av nye systemer og konsepter.

I alt er det nå 14 elferger i drift på ti fergesamband. Dette er det ellevte. Innen utgangen av 2021 skal 63 elektriske ferger trafikkere 41 strekninger fra Hjelmeland i sør til Tjøtta i nord, i tillegg til Moss–Horten og Nesodden-båtene.