master

Skal sikre aktørene lik og god markedsinformasjon.

Statnett lanserer nå sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet en ny publiseringsløsning for varsling av utilgjengelig kapasitet i kraftmarkedet. Den nye løsningen, NUCS, skal både samle inn nordiske data for en felleseuropeisk transparensplattform og publisere informasjonen selv.

NUCS, som er en gratis tjeneste, skal gi aktørene i kraftmarkedet et samlet overblikk over hvilken kapasitet som ikke er tilgjengelig i det nordiske kraftsystemet.

– Dette er med på å sikre lik og god markedsinformasjon, også dersom flere kraftbørser etablerer seg i Norden, forteller direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe i en melding på Statnetts nettside

Europeiske regler gir de systemansvarlige nettselskapene ansvar for å samle inn denne informasjonen.

Det er de systemansvarlige nettselskapene i Norden som har utviklet og skal drifte NUCS (Nordic Unavailability Collection System).

Tjenesten er i drift fra 3. desember og viser hvilken kapasitet innen transmisjon, produksjon og forbruk som ikke er tilgjengelig. Inntil nå har aktørene gitt og mottatt denne informasjonen via den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Reguleringen åpner for at andre selskaper kan tilby slik datainnsamling. Kraftbørser eller andre tredjepartstjenester for datainnsamling vil kunne være alternativer til NUCS, men de må godkjennes av de systemansvarlige nettselskapene, opplyser Munthe.