Det planlegges mye vindkraft på Shetland, Burradale-parken (bildet) er allerede bygget ut. Men OED sa nei til å prioritere kabel til Norge. Foto: Paul Riddell

Ville ikke ha Maali med på EUs liste over prioriterte prosjekter (PCI).

I 2017 godtok Norge at Nordlink til Tyskland, North Sea Link til England og Northconnect til Skottland kom med på EUs liste over prioriterte energiinfrastrukturprosjekter (PCI).

De to første kom med på listen allerede i 2013, mens Northconnect kom med i 2015.

Et annet prosjekt, Maali-kabelen, fra Norge til Skottland via Shetland, kom imidlertid ikke med da PCI-listen ble oppdatert i 2017.

Nektet godkjennelse

Årsaken er nå blitt klar, i en epost fra 2017 som tidligere var unntatt offentlighet, men som nå er blitt oversendt fra OED til Senterpartiets Ole André Myhrvold.

I eposten, fra OED til EU-kommisjonen, slår departementet fast at de godkjenner Nordlink, NSL og Northconnect på PCI-listen.

«Norge vil imidlertid ikke godkjenne innlemmelse av Maali [på PCI-listen]», skriver departementet.

Vindkraft-eksport

Den planlagte forbindelsen skulle bestå av en 267 kilometer lang HVDC-forbindelse fra Skottland til Shetland og en ca. 380 kilometer lang forbindelse videre til Norge.

Planen var å eksportere vindkraft fra Shetland og Skottland til Europa via Norge.

Selskapet Element Power hadde i 2017 som mål å få kabelen i drift i 2025.

Prosjektet ble oppført på Entso-e sin tiårsplan for nettutvikling i 2016 (TYNDP), men det kom ikke med på listen for 2018.

Svært tidlig stadium

Element Power ba Statnett om hjelp, men Statnett mente prosjektet ikke oppfylte de nødvendige administrative kravene fordi det ikke hadde en «sikker tilknytningsavtale på norsk side».

På spørsmål fra Energiteknikk om hvorfor OED ba EU-kommisjonen om å droppe Maali-kabelen fra PCI-listen, svarer departementet følgende:

«Det er prosjektutviklerne selv som søker om å få prosjekter på PCI-listen, men landene må godkjenne at prosjekter som berører deres territorium kan stå på den endelige listen. Infrastrukturforordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, men norske myndigheter er likevel blitt gitt anledning til å godkjenne om prosjekter som berører vårt territorium kommer på PCI-listen. Fordi Maali-prosjektet var på et svært tidlig stadium i utviklingen, f.eks. var det verken konsesjonssøkt eller meldt NVE, vurderte norske myndigheter at det ikke burde stå på PCI-listen».