draugen
Draugen-plattformen på Haltenbanken. Foto: Svema/Wikimedia Commons

Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.

OKEA ASA ønsker å forsyne Draugen-installasjonen på Haltenbanken med strøm fra land gjennom en ca. 130 kilometer lang sjøkabel.

Planen er å gjøre konseptvalget i løpet av 2020 og 2024 planlegges som mulig oppstartstidspunkt, går det fram i en henvendelse om nettilknytning som OKEA har sendt TrønderEnergi Nett.

26-28 MW

For perioden 2025-2035 antar OKEA at det vil være en relativt flat forbruksprofil gjennom året med et forbruk i størrelsesorden 26-28 MW. I kortere perioder kan forbruket stige mot 35 MW, går det fram av brevet, som Energiteknikk har sett.

OKEA åpner også for at design av løsningen tar høyde for en fremtidig tilknytning av andre installasjoner via Draugen. Det vil kunne føre til et fremtidig uttak på 60 MW, men ikke fra oppstartstidspunktet, ifølge brevet. Et jevnt uttak på 60 MW vil gi en energimengde på 525 GWh.

OKEA understreker at Draugen er avhengig av høy tilgjengelighetsgrad for strømtilførselen, og at «leveringskvaliteten er derfor av svært stor viktighet for søker».

Det er ifølge brevet flere alternative landfall under evaluering, blant annet i transformatorstasjonene Straum og Hubakken i Åfjord kommune i Trøndelag.

Må utbedre nettet

TrønderEnergi Nett har videresendt henvendelsen til Statnett. Der skriver TrønderEnergi Nett at de tidligere har informert om at tilknytning ikke er driftsmessig forsvarlig uten tiltak, og at selskapet nå vil estimere kostand og varighet for utredning av nødvendige tiltak.

Derfor ber TrønderEnergi Nett Statnett om tilbakemelding på om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet.

Statnett og TrønderEnergi Nett er nå i dialog om dette.