Senterparti-representant Jenny Klinge vil vite hvordan NVE og OED vil ivareta hensynene til god driftssikkerhet, oppetid, nettleie og næringsutvikling i en region, dersom anleggene skal eies og drives fra en annen region. Foto: Bernt Sønvinsen

Stiller spørsmål ved driftssikkerhet, nettleie og næringsutvikling hvis Statnett selger alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett.

Det går fram i et skriftlig spørsmål som stortingsrepresentant Jenny Klinge stiller energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Som Energiteknikk har omtalt i en rekke artikler, har Statnett signert intensjonsavtale om å selge alt sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal, fordi de mener nettet ikke lenger bør klassifiseres som transmisjonsnett etter at Ørskog-Sogndal-forbindelsen er på plass.

Samfunnsoppdrag

Samtidig har Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. 

 «Hvordan har OED sikret seg at Statnett oppfyller samfunnsoppdraget når det er flere som er interessert i å kjøpe anleggene, og hvilke lover legges til grunn ved salg/avhending av offentlig eiendom der det er flere mulige kjøpere?», spør Klinge.

Hun viser til at både fylkeskommunen og kommuner har engasjert seg i saken og bedt om en konsekvensutredning før et eventuelt salg gjennomføres.

Driftssikkerhet

Klinge skriver at en overdragelse vil medføre at det må søkes om konsesjon, og minner om at Statnett har et samfunnsansvar for å involvere lokale myndigheter som høringspart i alle konsesjonsprosesser.

«Kundene er viktig i denne saken, og det vil være interessant å vite hvordan NVE og OED vil ivareta hensynene til god driftssikkerhet, oppetid, nettleie og næringsutvikling i en region, dersom anleggene skal eies og drives fra en annen region. Jeg håper statsråden ser at denne saken er viktig og at grep blir tatt for å unngå at kundene får negative konsekvenser av en salgsprosess som hittil ikke ser ut for å ivareta hensynet til samfunnets og kundenes beste i tilstrekkelig grad», skriver Klinge.

Spørsmålet ble sendt i dag, onsdag, og energiministeren har ikke svart på det ennå.

Energiteknikk har skrevet en rekke artikler om saken. Sist at Tensio også er kritik til salgsplanene.Statnett har tidligere svart på lignende spørsmål i en artikkel i Energiteknikk.