boliden
Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Foto: Joar Øygard

Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, mente Boliden Odda at Statnett hadde brutt tilknytningsplikten ved å ha brukt for lang tid på å behandle en forespørsel om økt forbruk.

Siden forsinkelsen gjorde at den økte kapasiteten ifølge Statnetts anslag ikke kommer på plass før i fjerde kvartal 2022, ville det i utgangspunktet ha medført at Boliden måtte betalt anleggsbidrag. Ifølge overgangsreglene for anleggsbidrag må nemlig anlegg settes i drift innen 1. juli 2022 for å bli omfattet av de gamle reglene, hvor man slapp anleggsbidrag i transmisjonsnettet.

40-100 millioner

Åsen transformatorstasjon, som gjør kapasitetsøkningen mulig, har nå fått konsesjon fra NVE til å bli bygget. Ifølge tidligere anslag ville Bolidens anleggsbidrag for utbyggingen kommet på et sted mellom 40 og 100 millioner kroner.

I et varsel om vedtak, som Energiteknikk har sett, har imidlertid NVE nå kommet til at det vurderer å vedta at Statnett har brutt tilknytningsplikten. Dermed vurderer de det som rimelig å utsette fristen for å bli omfattet av overgangsregelen med ett år, til 1. juli 2023, slik at Boliden slipper anleggsbidraget.

Boliden Odda produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Hvor stor økning i kraftforsyningen fabrikken har søkt om og fått, har verken Boliden eller Statnett ønsket å opplyse, siden de anser det som en forretningshemmelighet.

Brukte for lang tid

Statnett mottok forespørselen fra Boliden om å tilknytte økt forbruk i Odda i mars 2016. To måneder senere ga de tilbakemelding på forespørselen, der de anslo at de ville ha vurdert om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i løpet av 2016. Endelig avklaring om tilknytning kom imidlertid ikke før i juni 2017.

«Etter vår vurdering er ett år og tre måneder etter formell henvendelse fra Odda Energi urimelig lang tidsbruk», skriver NVE i sitt varsel om vedtak.

Statnett har tidligere avvist å ha brutt tilknytningsplikten. Etter NVEs varsel om vedtak, har imidlertid Statnett snudd.

– Vi tar NVEs vedtak i denne saken til etterretning, og kommer ikke til å påklage dette vedtaket. Vi erkjenner at vi har brukt lengre tid på å svare ut om tilknytning er driftsmessig forsvarlig enn det vi ønsker og det beklager vi, sier Grete Westerberg, direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett, i en uttalelse til Energiteknikk.

Har tatt grep

Hun understreker at siden saken pågikk, har Statnett satt inn mer ressurser på tilknytningssaker og etablert nye og forbedrede rutiner på området.

Hun påpeker også at siden 1. januar 2018 har Statnett behandlet søknader om tilknytning tilsvarende 15.500 MW, og at de i samme periode har tildelt kapasitet til i overkant av 3000 MW forbruk og 3000 MW produksjon innenfor dagens nettkapasitet.

De resterende søknadene vil ifølge Statnett kreve tiltak av ulikt omfang i nettet for å kunne knyttes til.

Som Energiteknikk har omtalt, har NVE nylig varslet at de vjil fatte vedtak i en lignende sak der de vurderer at Statkraft bør slippe unna anleggsbidrag for sine datasenterplaner i Skien på grunn av at Statnett også der brøt tilknytningsplikten.