Kundetilfredsheten svekker seg ytterligere i privatsegmentet, men LOS kommer best ut.

Målingen av kundetilfredshet hos strøm- og nettselskapene EPSI Rating la frem mandag baserer seg på nesten 4.000 dybdeintervjuer med privatpersoner og bedrifter over hele landet.

Etter mange år med oppgang i kundetilfredsheten viser de siste års målinger at trenden har snudd. Norske strømforbrukere er noe mindre tilfredse med sine strømleverandører enn i 2018, og vesentlig mindre tilfredse sammenlignet med 2017.

– Strømprisene har historisk sett hatt stor innvirkning på tilfredsheten, og det er fortsatt tilfellet, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge i en pressemelding.

Store svingninger

De høye prisene og til dels store prissvingninger bidrar til at tilfredsheten i privatmarkedet er tilbake på nivået fra 2013. Også for nettselskapene faller kundetilfredsheten.

Kunder som har fastprisavtale har blitt mer tilfredse, og målingen viser for første gang at det er kunder på fastprisavtale som samlet sett de mest tilfredse.

Så mange som halvparten av alle privatkundene i Norge og 70 prosent av bedriftskundene svarer at de har blitt kontaktet av en konkurrent til sin nåværende strømleverandør i løpet av det siste året.

– I overkant av hver femte kunde svarer at de vurderer å bytte leverandør det kommende året, og på spørsmål om hvorfor de vurderer å bytte, oppgir det store flertallet at dette er på grunn av pris, sier Høst.

LOS og Entelios på topp
Det er ifølge målingen LOS som kan skilte med de mest fornøyde strømkundene, mens kundene til Hafslund Strøm er de minst tilfredse (se oversikt nederst i artikkelen).

– LOS kan vise til fremgang fra i fjor, og har blitt flinkere på å levere på de forventningene som kundene har, sier Høst.

LOS er dessuten ifølge Høst best på det å holde kundene godt informert om ting som påvirker kundeforholdet, og fremstår som en solid og pålitelig leverandør av strøm.

Kundetilfredsheten i bedriftsegmentet er i mindre grad påvirket av de høye strømprisene. Til tross for dette er bedriftskundene fortsatt mindre tilfredse med strømleverandørene sine enn hva privatkundene er.

– Det er Entelios som har de mest fornøyde bedriftskundene. Entelios er enkle å forholde seg til og de evner å levere et strømprodukt som i stor grad passer kundenes behov, sier Høst.

Strømbrudd

Ifølge Høst er Entelios, som LOS, dessuten dyktige på å holde kundene godt informert om ting som er relevant for dem som strømkunde.

Målingen blant strømnettkunder viser at relativt høye strømpriser også preger inntrykket av nettselskapene. Dette i kombinasjon med en rekke strømbrudd rundt om i landet gjør at tilfredsheten med strømnettet fortsetter å falle.

– Blant de målte nettselskapene er det NTE Nett som kommer best ut og har de mest fornøyde nettkundene. Agder Energi Nett har løftet seg kraftig etter fjorårets bunnplassering, og ligger i år godt over bransjesnittet. Trønder Energi Nett faller mye tilbake fra i fjor, og får med det den svakeste tilbakemeldingen i målingen, sier Høst.