Foto: Øyvind Lie

«Våre kunder skal ikke betale andre nettselskapers kostnader»

Skriver BKK i en pressemelding.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 16:20

Tirsdag la NVE fram sitt foralg til hvordan nettleien kan utjevnes. De konkluderer med at dette bør gjøres ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie.

I debatten har det blitt foreslått i hovedsak to typer virkemidler: utjevning gjennom tilskudd til selskaper med høye kostnader, eller modeller som utjevner ved at noen kunder får høyere og andre får lavere nettleie. 

Over statsbudsjettet

BKK er opptatt av at kundene ikke skal belastes med andre selskapers kostnader. De mener NVE har gjort gode faglige vurderinger, og er enige i NVEs konklusjon. 

-  Men en tilskuddsordning må etter vår mening finansieres over statsbudsjettet, sier seniorrådgiver i BKK Per Rune Henriksen i en pressemelding. 

- Vi står overfor store investeringer i strømnettet i tiden som kommer. Det er viktig at kostnadene holdes så lavt som mulig. En eventuell utjevningsordning må ikke svekke nettselskapenes insentiver for teknologiutvikling og strukturendringer som trengs for å utvikle og drifte morgendagens strømnett, poengterer Per Rune Henriksen.

400 millioner

Han hevder også at BKK har erfaring med at sammenslåinger reduserer de totake kostnadene forskjeller i nettleie, og at ytterligere sammenslåing vil gi ytterligere utjevning.

Distriktsenergi er som kjent svært uenig i denne argumentasjonen. I en melding på sin nettside skriver organisasjonens leder Knut Lockert at en eventuell ren tilskuddsordning må være “robust”, og ikke avhenge av statsbudsjettet fra år til år. 

Han skriver at ca. 400 millioner i tilskudd ville gjort at ingen betaler over 35 øre/kWh eks. avgifter. 

På forsiden nå

Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter. 
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.
Styrene i Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS har i samråd med sine eiere besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to kraftselskapene.
Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.