Foto: Øyvind Lie

Skriver BKK i en pressemelding.

Tirsdag la NVE fram sitt foralg til hvordan nettleien kan utjevnes. De konkluderer med at dette bør gjøres ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie.

I debatten har det blitt foreslått i hovedsak to typer virkemidler: utjevning gjennom tilskudd til selskaper med høye kostnader, eller modeller som utjevner ved at noen kunder får høyere og andre får lavere nettleie. 

Over statsbudsjettet

BKK er opptatt av at kundene ikke skal belastes med andre selskapers kostnader. De mener NVE har gjort gode faglige vurderinger, og er enige i NVEs konklusjon. 

–  Men en tilskuddsordning må etter vår mening finansieres over statsbudsjettet, sier seniorrådgiver i BKK Per Rune Henriksen i en pressemelding. 

– Vi står overfor store investeringer i strømnettet i tiden som kommer. Det er viktig at kostnadene holdes så lavt som mulig. En eventuell utjevningsordning må ikke svekke nettselskapenes insentiver for teknologiutvikling og strukturendringer som trengs for å utvikle og drifte morgendagens strømnett, poengterer Per Rune Henriksen.

400 millioner

Han hevder også at BKK har erfaring med at sammenslåinger reduserer de totake kostnadene forskjeller i nettleie, og at ytterligere sammenslåing vil gi ytterligere utjevning.

Distriktsenergi er som kjent svært uenig i denne argumentasjonen. I en melding på sin nettside skriver organisasjonens leder Knut Lockert at en eventuell ren tilskuddsordning må være «robust», og ikke avhenge av statsbudsjettet fra år til år. 

Han skriver at ca. 400 millioner i tilskudd ville gjort at ingen betaler over 35 øre/kWh eks. avgifter.