Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Klima- og miljødepartementet

Innføres fra årsskiftet.

Den 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet.

Det betyr at det er kommunene som skal føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune og som skal behandle søknader om eventuelle unntak fra forskriften.

– Jeg har nylig sendt et brev til alle kommunene for å oppfordre dem til å sette seg godt inn i forskriften og veiledningsmaterialet. De har en viktig oppgave med å følge opp at forbudet blir overholdt i praksis, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Forskriften som forbyr bruk av fossil fyringsolje, ble fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet i juni 2018.  Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Når forbudet trer i kraft, vil bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger bli historie.

– Norge er så vidt vi vet det første landet i verden som gjennomfører dette klimatiltaket.  Det er viktig, og vil årlig redusere klimautslippene med nærmere 340.000 tonn CO2, sier Elvestuen.

Selv om det koster å bytte ut oljefyren, vil det ifølge Elvestuen i mange tilfeller redusere energiutgiftene over tid.

Enova har gitt støtte til rundt 14.000 husstander som har skiftet ut oljefyren eller oljekaminen.

For dem som ennå ikke har gått over til nye oppvarmingskilder begynner det å haste.  Men frem til nyttår er det fortsatt mulig å få støtte fra Enova, ifølge Klima- og miljødepartementet.