Illustrasjonsfoto: Havila Kystruten

Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.

Støtten gis gjennom PILOT-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet for PILOT-E er å få frem nye, innovative ideer og bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

71 millioner kroner tildeles to prosjekter som skal utvikle en helhetlig leveransekjede for hydrogen, mens 24 millioner kroner tildeles to prosjekter innen utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet, opplyser Envoa i en pressemelding.

BKK i spissen

De to PILOT-E-prosjektene som er knyttet til hydrogenforsyning er begge rettet mot sjøbasert transport.

Det ene prosjektet, som ledes av BKK, er tildelt 33,5 millioner kroner. Der er også Equinor og Air Liquide med. Målet er her å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024. Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport til bruk ombord i konkrete fartøy.

De andre prosjektdeltakerne er NCE Maritime CleanTech, NORCE, Norled, NorSea Group, Viking Cruises og Wilhelmsen, skriver BKK i en pressemelding.

Det andre prosjektet ledes av Flakkgruppen AS, som gjennom prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub vil etablere en funksjonell og kommersielt bærekraftig verdikjede for hydrogen på Nord-Vestlandet. Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere en komplett leveransekjede for grønt hydrogen i Geiranger.

Anleggsmaskiner

Anleggsmaskiner står ifølge Envova for ca. 1,6 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Prosjektet Datadrevet Anleggsplass er rettet mot nettopp dette. Her skal et konsortium ledet av Skanska oppnå en betydelig utslippsreduksjon ved å optimalisere kjøremønstre, koordinering og ressursutnyttelse av maskinparken ved hjelp av kunstig intelligens.

BKK leder også et prosjekt rettet mot utslippsfri anleggsvirksomhet der ambisjonen er å etablere en «Energipartner» som vil ta en rolle i grensesnittet mellom nettselskapet og de øvrige aktørene i byggeprosessen. Det skal sikre tilstrekkelig effekt og energi for å oppnå utslippsfrie byggeplasser.