Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi (til venstre) og Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, signerte torsdag avtalen som gjør at selskapene nå eier halvparten av selskapet Oss Norge hver. Foto: Agder Energi

Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.

Glitre Energi har tidligere etablert selskapet Oss Norge AS, en digital tjeneste som skal gi kundene tilgang og eierskap til informasjonen fra den nye strømmåleren. Samtidig har Agder Energi laget en betaversjon av sin nye digitale strømleverandør, Flyt. Nå vil selskapene slå sammen sine satsninger.

– Sammen med Glitre Energi kan vi tilby en enkel og fremtidsrettet tjeneste, basert på sanntidsdata fra kundenes strømmåler, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, i en pressemelding.

– Vi var tidlig ute med å utvikle Oss-brikken og en analyseplattform, som kan hente ut og foredle informasjonen som finnes i måleren. Kompetansen i Agder Energi og innsikten fra Flyt-konseptet vil komplementere Oss-plattformen, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, i den samme meldingen.

Forutsatt at avtalen godkjennes av Konkurransetilsynet vil Agder Energi og Glitre Energi eie halvparten av selskapet Oss Norge hver.