fyrstikk
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.

Når en nettkunde opplever strømbrudd som har vart i minst 12 timer, har han krav på kompensasjon fra sitt nettselskap. Etter dagens regelverk må nettkunden selv fremme krav om utbetaling mot sitt nettselskap for å kunne motta kompensasjon. Med det nye regelverket, som RME nå har forskriftsfestet, skal nettkunden automatisk få kompensasjonen utbetalt, uten at han må fremme krav om dette, skriver NVE i en melding på sin nettside.

Kravet om at nettselskapene automatisk skal kompensere sine nettkunder, trer først i kraft fra 2021.

– Vi antar at rundt en tredel av nettkunder som har krav på kompensasjon, fremmer krav om dette. Vi ser det derfor som en fordel for nettkundene at de etter 2021 automatisk får den kompensasjonen de har krav på, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE i meldingen. Informasjon fra AMS-målere er med på å gjøre dette enklere.

RME vedtar også andre endringer i kompensasjonsordningen fra 2021:

  • Dagens ordning gir kun en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier. Fra 2021 vil nettkunden bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.
  • Satsene for kompensasjonsbeløp i dagens ordning øker hver 24. time. Fra 2021 vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.
  • Dagens ordning gjelder alle kundegrupper, men fra 2021 skal den kun gjelde for husholdninger og fritidsboliger.