BKK vil bidra til å gi oljefelt i Nordsjøen kraft fra land og redusere CO2-utslippene betydelig. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.

Utvidet sak med intervju med BKKs konsernsjef Jannicke Hilland.

Serene Onshore AS, et selskap eid av BKK og CapeOmega, leverer fredag forhåndsmelding for søknad om konsesjon for kraftforsyning til knutepunktet i nordlige Nordsjø, ifølge en pressemelding fra BKK.

Den foreslåtte løsningen har fått navnet Serene og består av en likestrømskabel som skal strekkes fra Samnanger i Hordaland til et knutepunkt som plasseres i den nordlige delen av Nordsjøen.

Fra dette knutepunktet skal kabler strekkes til installasjonene i området slik at disse kan redusere eller erstatte bruk av gassdrevne turbiner og i stedet drives av ren kraft fra land. Videre planlegges utvidelser både i nordlig og sørlig retning.

900 MW

Kraften skal forsynes med likestrøm ut til en omformer på sokkelen, og derfra fordeles som AC til installasjonene som er interessert.

– Denne løsningen må vi modne frem sammen med operatørene, som ett av alternativene de har når de skal gjøre konseptvalg. Det er viktig for oss å gå i dialog med operatørene. Jo flere brukere det blir, jo billigere blir det for hver bruker, påpekopplyser Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, til Energiteknikk.

Planen er å utvikle løsningen i tre faser. I den første fasen er det ifølge Hilland snakk om et uttak på 900 MW, som tilsvarer et årlig uttak på 7,8 TWh.

Ifølge planene kan løsningen tidligst settes i drift i 2024. Investeringen i den første fasen er ifølge Hilland beregnet til 11 milliarder kroner.

Kutter CO2-utslipp

Det blir CapeOmega som vil stå for eventuelle investeringer i offshore infrastruktur, mens planen er å co-investere sammen med BKK i infrastrukturen på land.  

Den første fasen kan ifølge selskapene gi utslippskutt på 1,4 millioner tonn CO2 pr år. Hvis alle tre fasene utvikles og utnyttes fult ut, kan konseptet gi utslippskutt på i underkant av 5 millioner tonn CO2 pr år, ifølge meldingen. Det tilsvarer ca. 35 prosent av olje- og gassindustriens totale utslipp.

Hilland legger vekt på at Samnanger er et sterkt punkt i nettet med god tilgang på kraft.   

Avlaster Kollsnes

– Statnett har antydet at det omsøkte uttaket av kraft fra Kollsnes til sokkelen kan kreve investeringer i nettet rundt Bergen på 3-4 milliarder kroner. Vil dette være et alternativ til en slik løsning?

– Ja. En viktig del av konseptet er at vi har funnet et godt og sterkt punkt i nettet i Samnanger hvor vi kan bygge et kundespesifikt anlegg, slik at alle kostnadene belastes brukerne, og at det ikke går ut over nettleien. Da avlaster vi Kollsnes og den utfordringen du beskriver, sier Hilland.

Dette betyr altså at det er BKKs konkurranseutsatte virksomhet som skal investere i prosjektet, ikke den monopolregulerte delen.

Ingen havvind-planer

– Er det aktuelt å koble på havvind på dette nettet etter hvert?

– Prosjektet vi ser på nå, handler om elektrifisering av norsk sokkel og den olje- og gassproduksjonen som er der i dag.

– Men på sikt?

– Vi har ikke tatt stilling til det som en del av dette prosjektet, sier Hilland.

– Blir dette lønnsomt for BKK?

– Vårt mål er at dette skal være et lønnsomt prosjekt med de avkastningskravene vi har.

Samtidig legger hun vekt på klimaaspektet.

– Vi er Vestlandets største fornybare energiselskap, og vi har som ambisjon å bli størst i Norge på elektrifisering. Dette er et prosjekt som gir oss store utslippskutt. Vi synes det er flott bidra til at næringen rett utenfor dørstokken vår kan redusere klimagassutslippene, sier Hilland.

Helhetsløsning

CapeOmega er i dag den største private eieren i gassrørledningsnettet på norsk sokkel. 

– Vi ser at prinsippene for helhetsløsningene for gassinfrastrukturen også kan brukes i et fremtidig kraftledningsnett for å forsyne plattformene på norsk sokkel med fornybar energi fra land. Vi har vilje og evne til å løfte de nødvendige investeringene som gjør det mulig å tilby strøm til installasjonene til en attraktiv pris for operatører og rettighetshavere, sier Gisle Eriksen, daglig leder i CapeOmega i pressemeldingen.

Diskuterer med operatørene

Alternativet til denne helhetlige løsningen er ifølge meldingen å strekke enkeltkabler fra land til hvert felt. Dette krever at de enkelte felt som skal elektrifiseres har økonomisk løfteevne til å ta investeringer og drift på både kabel og ombygginger på installasjonene offshore.

Serene-prosjektet skal redusere de samlede investeringskostnadene og dermed gjøre elektrifisering mer attraktivt, også for mindre felt og felt med begrenset levetid.  Flere operatører har planer om elektrifisering av felt i Nordsjøen.