Statnetts nye strømledning skal bygges mellom Lysebotn i Forsand kommune og grensen mellom Time og Sandnes kommuner. Illustrasjon: Statnett

Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.

Kontrakten er på rundt 44 millioner euro, skriver Statnett i en melding.

Den nye kraftledningen fra Lysebotn i Forsand kommune til Time og Sandnes kommuner blir 67 kilometer lang. Byggestart er planlagt tidlig i 2020. For å frigi plass til den nye ledningen skal Dalekovod rive 53 kilometer med gammel ledning.

– Den nye ledningen blir vår tredje kraftledning inn til Sør-Rogaland. De to ledningene som forsyner regionen med strøm i dag er ikke tilstrekkelig til å forsyne fremtidig befolkningsvekst og næringsliv, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i meldingen.

Prosjektet ventes ferdigstilt i 2023-2024, til en kostnad på mellom 1,8 og 2,1 milliarder kroner.