Det skal gå hurtiggående ferge på Lysefjoden. Illustrasjonsfoto: Morten Sivertsen

Rødne Trafikk AS får støtte fra Enova for å bygge en elektrisk katamaran som skal gå i trafikk i Lysefjorden og Ryfylke.

Enova støtter prosjektet med 19.5 millioner kroner. Statsforetaket gir samtidig 10,3 millioner kroner i støtte til Smartly AS til bygging av en ladestasjon i Stavanger havn som skal sikre lading til det nye fartøyet.

Batterikapasitet blir hele 2100 KWh, noe som ifølge meldingen gjør dette til verdens største batteripakke på en hurtigbåt. Båten vil gå 50 nautiske mil i en fart på 19 knop på en lading. Investeringen er på 120 millioner kroner.

– Det er viktig at vi nå får den første nullutslipps-hurtigbåten på vannet. Det kan skape et helt nytt grunnlag for å øke farten i omstilling til nullutslipp på hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Enova har tidligere støttet ulike typer fartøy med batterielektrisk drift. Prosjektet viser at norske miljøer er langt fremme i utviklingen av utslippsfrie fartøy.

– Her strekkes batteriteknologien lenger ved å kunne kjøre i høyere hastigheter over lengre avstander enn vi har sett tidligere. Det gir verdifull læring og vi må bruke erfaringene fra dette prosjektet godt i den videre utviklingen mot utslippsfrie hurtigbåter med enda større fart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen.

Båten skal romme 297 passasjerer og et mannskap på fem. Den skal gå i en turistrute med drift i 2,5-3 timer. Rødne Trafikk planlegger to turer pr dag. Enovastøtten går til kjøp av batterier, el-motor samt styrings- og kjølesystemer.

Rødne Trafikk A/S planlegger å starte driften av fartøyet i april 2020.