heiberg
Elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg. Arkivfoto.

Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.

NRK skrev nylig at 167.000 av målere ikke sender timedata, noe som innebærer at kundene fremdeles blir profilavregnet.

Dårlig mobildekning til AMS-målere skal ifølge Elhub være en av årsakene.

– Det tallet må vi få ned, sa daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub på Energi Norges nettkonferanse i Trondheim tirsdag.

30 prosent

Han opplyser til Energiteknikk at om lag 100.000 av disse målepunktene har de nye målerne installert, uten at de rapporterer slik de skal, mens 50.000-60.000 ikke har fått de nye målerne installert.

Fristen for å få AMS-måling på plass var opprinnelig 1. januar 2019. Men 15. mai i år bestemte NVE seg for å gi nettselskapene frist til 1. januar 2021 for installasjon av smarte målere i de resterende målepunktene.

Heiberg fortalte at de fleste selskapene ligger bra an.

– Men noen selskaper, jeg tror det var over 50 selskaper, hadde mer enn fire prosent profilavregnet. Og noen ganske store selskaper ligger oppe i tretti prosent. Der må vi komme veldig fort ned på et akseptabelt nivå. For erfaringen fra huben så langt er at disse gamle målerne ikke er særlig godt tilpasset den digitale verden, det er tungvint, sa han.

20 milliarder verdier

Heiberg fortalte at de første ni månedene har Elhub behandlet om lag 20 milliarder måleverdier, det vil si 70 til 80 millioner verdier per dag.

Det å få høy kvalitet fra første dag, har vist seg å være krevende.

– Det er noe med AMS-teknologien, helt fra måleren inn til innsamlingssystemet og inn til Elhub, at kanskje ikke den kjeden er robust nok, sa Heiberg.

– AMS-teknologien er sårbar for hendelser. Når det er lyn for eksempel, blir det slått ut og vi får ikke måleverdien inn før neste dag. Dette er noe vi jobber med hver eneste dag, og målet er å få det så nært som hundre prosent så tidlig som mulig, sa Heiberg.