vestre korridor
Bildet er tatt tidligere, fra byggingen av Vestre korridor. Foto: Statnett

Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.

Det kanadiske selskapet Valard har gått på en skikkelig smell i sitt arbeid med å bygge sin del av Statnetts Vestre korridor-prosjekt i Vest-Agder og Rogaland. Kontrakten omfatter bygging av over 100 kilometer 420 kV-ledning på strekningene Fjotland–Ertsmyra–Lyse–Duge, og riving av om lag 90 kilometer eksisterende ledninger.

Selskapet hevder overfor Energiteknikk at de i fjor fikk dårlige materialer av den østeriske underleverandøren Mosdorfer.

– Det var ren flaks at det ikke gikk ille. En halvtime etter at arbeiderne hadde forlatt stedet, begynte ting å rase ned på grunn av dårlige materialer. Vi mener leverandøren har opptrådt skjødesløst. Leverandøren visste til og med om at han leverte for dårlige materialer, hevder styreleder i Valard Norge, Alf-Åke Jansson, overfor Energiteknikk.

Måtte jobbe bakover

Materialene måtte bytes ut, noe som ifølge Jansson førte til forsinkelser på prosjektet.

– Istedenfor å jobbe fremover, måtte vi snu og jobbe bakover på linjen, i den beste byggeperioden som er juni og juli. Det førte til at vi tapte veldig verdifull tid, sier Jansson.

Selv om det var Statnett som valgte leverandøren, vil selskapet likevel bøtelegge Valard for forsinkelsene.

– Når det skjer med en leverandør som Statnett har valgt, synes vi det er urimelig at vi bøtelegges. Prosjektet ble dessuten ikke forsinket, men en milepæl som ikke påvirket deres tidsplan, ble overskredet, sier Jansson.

– Store penger

Han vil ikke si hvor stor boten ligger an til å bli.

– Men det er store penger. Hvis Statnett tar ut bøtene, kommer vi til å gå til leverandøren og si at de skal betale. Så får vi ta det via domstolene, selv om domstol er det siste vi vil. Det tar mye tid og koster mye penger. Men dette er så mye penger at vi ikke har noe valg. Prosjektet har ikke vært noen finansiell suksess for oss, for å si det slik, sier Jansson.

Han forteller at Valard allerede har skrevet et krav til Mosdorfer og gitt dem kort tid til å svare. Dermed tror han det hele ender i retten.

Valard hadde også en lignende uenighet med materialer der det kroatiske selskapet Dalekovod var leverandør.

– Deres stål fikk hvitrust, som gjorde at vi måtte bytte en del stål. Det hang sammen med at lagringsplassen ikke var god. Men stedet for lagringen var anvist av Statnett. Da kan man diskutere hvem som skal betale, sier Jansson.

Han understreker at han håper å bli enig med Statnett om en løsning i begge sakene.

– Presset ned prisene

Når det gjelder Dalekovod, er Jansson kritisk til at Statnett i det hele tatt inngår kontrakter med selskapet.

– Det er tvilsomt om Dalekovod burde få være på markedet. Normalt er kravet at et selskap skal ha en viss økonomisk stabilitet for å få en kontrakt. Man må gjøre en kredittvurdering av leverandøren, og offentlige kjøpere får ikke kjøpe av noen som ikke har oppfylt alle sine kostnader overfor personalet, noe Dalekovod ikke har gjort, sier Jansson.

– Statnett har tatt inn en entreprenør som har vært billigere enn alle andre, og presset ned hele prisbildet. Statnett har tjent på det. Men skal du leve i et rettferdig marked, kjennes det ikke riktig. Da må du slåss med noen som har veldig lave priser og aldri har tjent penger, og som de facto setter prisnivået i Norge.

Vi vurderer nå om vi skal fortsette å være i det norske markedet. Med et slik prisnivå gir det jo ingen mening, da ser vi ikke at det går an å tjene penger, sier Jansson.

Normal prosedyre

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett sier hun ikke kan gå detaljert inn i de konkrete påstandene fra Valard, siden de er i et kontraktsforhold.

– Vi står nå foran et sluttoppgjør på deler av det Valard har ferdigstilt. Da er det helt normal prosedyre at partene leverer inn dokumentasjonen de har, og vi venter på det fra selskapet. Valard har sin historie, vi kommer med vår, sier Vardheim til Energiteknikk.

Hun understreker imidlertid at Statnett gjennomfører svært grundig prekvalifisering av leverandører for kritisk viktige komponenter, for eksempel stål. Hovedentreprenørene må da bruke Statnetts rammeavtaler med disse leverandørene, men ansvaret for leveransene er entreprenørens.

– Så opplever vi fra tid til annen at man får kvalitetsutfordringer underveis. I dette tilfellet er det Valards jobb å følge opp om kvaliteten holder. Leverandørene vi har valgt ut i rammeavtalene, er i utgangspunktet kvalifisert til å levere, og vi mener at de har levert godt i andre tidligere leveranser, sier Vardheim.

– Valards ansvar

– Var det i dette tilfellet gode nok materialer?

– Jeg uttaler meg nå på generelt grunnlag. Dette er en sak som pågår, så jeg kan ikke kommentere saken direkte, sier Vardheim.

– Er det aktuelt for Statnett å gripe inn og betale for å hindre en rettsak mellom Valard og Mosdorfer?

– Å følge opp kvaliteten hos en underleverandør, som Mosdorfer i dette tilfellet, er Valards ansvar. Jeg er ikke kjent med at dette skal gå til retten. Man må følge opp, umiddelbart, hvis ikke kan du tape penger. Men jeg kjenner ikke dette godt nok til å vite hvordan Valard har opptrådt, sier Vardheim.

–  Klassisk diskusjon

– Er det ikke da urimelig at de må betale dagbøter når ikke idriftsettelsen ble påvirket?

– Dette er en klassisk diskusjon vi har i ethvert sluttoppgjør hvor det er dagbøtbelagte milepæler. Kontrakten er utformet på den måten, partene har skrevet under på kontrakten, og så bruker vi sluttoppgjørene til å finne en videre løsning. I de fleste sluttoppgjørene hos oss er partene enige om å gå fra hverandre som venner, sier Vardheim.

– Hva med Dalekovods leveranse av stål, som ifølge Valard skal ha fått hvitrust?

– igjen, det var Valards historie. Vi sitter på en annen. Det er en del av sluttoppgjøret.

–  Følger alle krav

– Er Dalekovod solid nok til å få Statnett-kontrakter?

– Statnett følger i dette tilfellet alle krav til offentlige anskaffelser. Det er helt ufravikelig for oss. Vi vurderer økonomien i selskapet når vi kvalifiserer leverandørene, ved hver kontraktinngåelse og underveis i kontraktene, og Dalekovod har kommet gjennom porten. Dalekovod er et børsnotert selskap, med kvartalsrapporter og årsrapporter, og det gir oss rik anledning til å studere disse, sier hun.

Vardheim viser til at Dalekovod har vært leverandør for Statnett siden 2007.

– I løpet av noen av kontraktene har selskapet opplevd både finanskriser og andre kriser, og jobbet med å komme seg på bena etter det. Det er noe vi følger tett. Det har aldri vært slik at Dalekovod har sluppet gjennom med dårlig økonomi, verken ved prekvalifisering eller før kontraktsinngåelse, sier Vardheim.

Avviser dumpingpriser

Vardheim avviser også at Dalekovod opererer med dumpingpriser.

– Jeg sitter på alle prisene de ulike har levert, og det er andre enn Dalekovod som er konkurransedyktige. Det kan skille ganske lite mellom, sier hun.

Vardheim sier det er bekymringsverdig hvis noen leverer inn tilbud de taper penger på, men understreker at Statnett ikke kan ta ansvar for at selskaper, som Valard, sliter med lønnsomheten i kontrakter.

– Det er leverandørens ansvar at de leverer et tilbud som er økonomisk forsvarlig. Det viktige for oss er at vi har gjort en skikkelig jobb når det gjelder kvalifisering, og der har vi grundige prosesser. Videre er det viktig for oss at vi i selve konkurransen ikke 100 prosent vektlegger prisen. Vi ønsker å se på gjennomføringsevne og helse, miljø og sikkerhet. Det er en viktig del av vår anskaffelse, sier konserndirektøren.

Må mestre logistikken

Vinneren blir ifølge Vardheim den som mestrer logistikken best.

– Det er kompliserte operasjoner som krever både mannskap og materiell på rett sted i vanskelig terreng og vær. Man jobber i Norge. De som mestrer dette og kjenner forholdene best, er faktisk de som ofte både leverer de beste tilbudene og klarer å gjennomføre dette effektivt. Det er ikke nok å levere en pris, du skal også gjennomføre jobben, sier Vardheim.

– Dalekovod har slitt med å betale feriepenger. Bør ikke Statnett som offentlig aktør dermed holde seg unna dem?

– Jeg er helt enig i at man ikke kan inngå avtale med selskaper som verken betaler feriepenger eller underbetaler sine ansatte. Men så har det jo hendt at vi har avdekket at det både hos Dalekovod og hos andre entreprenører har blitt betalt for lite.

– For eksempel hos Valard?

– Det har også skjedd at de har gjort det. Da tenker jeg at det er sånt vi ser, og det blir ryddet opp i, og det ble ryddet opp veldig godt både av Valard og Dalekovod. I den nye kontrakten med Dalekovod avdekker ikke våre kontroller at selskapet gjør noe feil med feriepengene i dag. Dette er jo gamle saker, sier Vardheim.

Hun opplyser at Dalekovods nedbetalingsplan for etterbetaling av feriepenger avsluttes 31. desember i år.

Avviser ansvar

Administrerende direktør Erich Kaltmann i Mosdorfer avviser overfor Energiteknikk ethvert ansvar for skadene som har skjedd, og at årsaken skal være kvaliteten på materialene fra Mosdorfer. 

Han sier delene var designet og produsert som avtalt, og at kvaliteten ble kontrollert i samsvar med industristandarden og øvrige spesifikasjoner mellom partene. Kvalitetskontrollen skal også ha vært gjennomført mens begge parter var til stede, uten at noe galt ble oppdaget.

Kaltmann sier at årsaken til det som har skjedd ikke er kjent, det pågår undersøkelser for å finne det ut og det er forhandlinger mellom partene.

Det har ikke lyktes Energiteknikk å få kommenter til saken fra Dalekovod.