Solenergianlegget Apodi i Brasil. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Equinor har kjøpt 6.500.000 aksjer i Scatec Solar, tilsvarende 5.2 prosent av aksjene og stemmerettighetene, for en samlet kjøpesum på 754 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Equinor 18,965,400 aksjer i Scatec Solar, noe som tilsvarer 15.2 prosent av aksjene og stemmerettighetene.

– Gjennom dette kjøpet av ytterligere aksjer i Scatec Solar, styrker vi Equnors posisjon i den raskt voksende solenergisektoren. Siden vi kjøpte en andel på 10 prosent for et år siden, har vi fortsatt å samarbeide effektivt med ledelsen i Scatec Solar. Nå realiserer vi en mulighet til å øke eksponeringen i et selskap med sterke leveranser, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, i en pressemelding.

Kjøpesummen per aksje er på 116 kroner sammenlignet med en sluttkurs per 19 desember på 110.5 kroner og emisjonen i Scatec Solar 24. september på 116 kroner.

– Vår aksjebeholdning i Scatec Solar er en viktig langsiktig investering for Equinor, og understøtter vår strategi om å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi for å sikre langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer. Selskapet har en meget dyktig ledelse og en strategi som har vist resultater. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet med selskapet, sier Eitrheim.

I 2017 gikk Equinor, i samarbeid med Scatec Solar, inn i sitt første utviklingsprosjekt innen solenergi gjennom Apodi-prosjektet i Brasil. Dette ble etterfulgt av et annet felles prosjekt i juni 2018, Guanizul 2A i Argentina.