Illustrasjonsfoto: Nexans

NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.

I utgangspunktet søkte NorthConnect (NC) om en kabel med kapasitet på 1400 MW. Men samtidig ønsket de å åpne opp for å utnytte muligheten for midlertidig overlast på kabelen, med opptil 20 prosent i kortere perioder for å bidra med systemtjenester.

Dersom en slik overlast blir tillatt, vil det føre til at kabelen potensielt kan overføre mer enn hva den termisk er designet for gitt at de termiske forholdene ligger til rette for det.

Men 1400 MW + 400 MW, altså 1800 MW, blir i meste laget for NVE, som tirsdag leverte sin anbefaling til OED som konkluderte med at kabelprosjektet mellom Norge og Skottland vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Overskrider dimensjonerende feil

Teknisk sett bør man ifølge NVE kunne utnytte kabelen på en slik måte ved å overdimensjonere de andre komponentene ved investering, og NVE er i utgangspunktet positive til tiltak som kan gi bedre utnyttelse av kablene. Tilrettelegging for en slik overlast kan dessuten gi en mulig ekstra inntekt for NorthConnect.

«Samtidig er det særlig et moment når det gjelder systemdrift som gjør at NVE ikke anbefaler å gi tillatelse til dette på nåværende tidspunkt. I dagens systemdrift er det satt en grense på 1200 MW for dimensjonerende feil i Norge. Dette vil si at systemet skal kunne tåle en feil som fører til en momentan endring i forbruk/produksjon på opptil 1200 MW», skriver direktoratet.

Systemansvarlig, altså Statnett, skal ifølge NVE innen kort tid øke denne grensen til 1400 MW. En ytterligere økning av den dimensjonerende feilen krever ifølge direktoratet flere tiltak for å håndtere dette i driften.

«Videre må også eventuelle avtaler om bruk av systemtjenester inngås med systemansvarlige på begge sider av forbindelsen, og det er viktig at en eventuell bruk av dynamisk overlast ikke truer norsk driftssikkerhet», skriver NVE.

Potensiell oppside

Dersom systemansvarlig og NorthConnect kommer til en enighet om bruken av dynamisk overlast anbefaler NVE at NorthConnect må søke om endret konsesjon i god tid før planlagt implementering.

«Myndighetene vil da vurdere om det er grunnlag for å gi konsesjon til økt kapasitet. Det er da blant annet nødvendig å veie den mulige oppsiden opp mot tiltak som må gjennomføres for å øke den dimensjonerende feilen i Norge. En opsjon for fremtidig bruk av dynamisk overlast som grunnlag for systemtjenester gir en potensiell oppside for NC i det samfunnsøkonomiske regnestykket», skriver NVE.