Energiminister Kjell-Børge Freiberg er forsiktig med å forhåndsbehandle NorthConnect-søknaden i brevutveksling med Stortinget. Foto: Frp

Svarer på NorthConnect-spørsmål fra Senterpartiet.

I et skriftlig spørsmål spurte Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om han kunne avklare «at han deler synspunktet til sitt eget parti, og at Frps statsråd derfor vil sørge for at NorthConnect-kabelen ikke blir bygget ut».

Begrunnelsen for spørsmålet er at Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi flere ganger i forrige uke gjorde det klart at Frp vil stanse utbyggingen av kabelen, som skal gå fra Vestlandet til Skottland.

Ikke rett på sak

Blant annet skrev Limi i et innlegg i VG at landets husholdninger og industri må betale regningen, gjennom høye strømpriser,  

«De kablene vi allerede har, sikrer vår forsyningssikkerhet. Vi i Frp mener det ikke er behov for å etablere en ny kabel nå», skrev Limi.

Freibergs svar går ikke akkurat rett på sak. Han understreker at en konsesjonsbehandling skal følge ordinære forvaltningsrettslige regler, og at konsesjonsspørsmålet først avgjøres når saksbehandlingen er avsluttet på ordinært vis.

Han lover at OED skal gjøre en grundig behandling av saken, og at NVEs vurdering, Pöyry (nå AFRY) sin vurdering av rammebetingelser og prisutvikling på strøm og høringsinnspillene vil være viktige for å belyse saken.

Den endelige beslutningen «vil være basert på en helhetlig vurdering av prosjektets samlede virkninger i tråd med energilovens krav og Stortingets føringer».

«Svaret» kom til slutt

Som vanlig i de skriftlige besvarelsene fra statsråder kommer det interessante ofte i siste avsnitt.

«For øvrig kan jeg opplyse at jeg med glede vil betale medlemskontingenten for neste år til mitt parti, Fremskrittspartiet, partiet for folk flest».

Selv om legfolk kanskje ikke ville kalt dette for et «svar» i det hele tatt, kan nok i det minste enkelte kabelmotstanderne gå inn i juletiden med et lønnlig håp om at energiministeren ikke vil sette hardt mot hardt i sitt eget parti for å presse gjennom en upopulær monsterkabel.