Styreleder Kristin Melsnes og resten av styret i styremøte i Nordkraft 2.desember. Foto: Nordkraft

Styrene i Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS har i samråd med sine eiere besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to kraftselskapene.

Det går fram i en pressemelding.

Bakgrunnen for drøftelsene skal være et felles ønske om å skape et kraftselskap for hele regionen.

«Styrene i de to selskapene er enige om å starte en dialog for å utrede en fusjon med virkning fra 01.01.2021. Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to selskapene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner», heter det i meldingen.