Statnetts direktør for arbeidslivsrelasjoner Thor Johansen og divisjonsdirektør Eve Vangsnes Bergli i Skatteetaten signerte samarbeidsavtale for å hindre arbeidslivskriminalitet. Foto: Statnett

Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter. 

Avtalen innebærer at tilbydere som vil inngå kontrakt med Statnett, må signere en fullmakt som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten. Statnett får da sanntidsinformasjon som forteller om virksomhetene betaler skatter og avgifter som de skal, og om de er registrert i nødvendige registre, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Denne informasjonen gir Statnett et enda bedre beslutningsgrunnlag ved valg og oppfølging av leverandører.

Når Statnett nå signerer denne avtalen, gir det tilgang til informasjon om aktuelle leverandører til utbyggingsprosjekter over hele landet som de ellers ikke ville hatt.  

– Bekjempelse er viktig, og dette er et viktig verktøy i Statnetts arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Dette vil bidra til at vi på en enda bedre måte kan sikre et anstendig arbeidsliv for de som jobber på våre anlegg, sier Statnetts direktør for arbeidslivsrelasjoner Thor Johansen.